Cupore hakee tutkimuskeskukselle ja säätiölle johtajaa

Uutiset   4.3.2024  

Tule meille tekemään kulttuuripolitiikan tutkimuksen tulevaisuutta! 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö ja sen ylläpitämä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore hakee johtajaa. Cupore tuottaa ja jakaa kulttuuripolitiikkaan liittyvää tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja julkisen päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön.  Haemme johtajaa, jolla on hyvä ymmärrys tutkimustyöstä ja taitoa johtaa monialaisia tutkimushankkeita. Johtajalla on oltava laajat verkostot niin taiteen ja kulttuurin kentillä kuin julkishallinnossa ja liike-elämässä.  

Tehtävän kuvaus: 

Cuporen johtaja toimii kulttuuripolitiikan tutkimuksen suunnannäyttäjänä. Johtaja kehittää toimintaa yhdessä tutkimushenkilöstön ja hallituksen kanssa. Hän vastaa strategisten päätösten toteutuksesta sekä henkilöstön johtamisesta. 

Johtaja vahvistaa säätiön kestävää taloutta ja kartoittaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Hän johtaa hallintoa, markkinointia, viestintää sekä sidosryhmätyöskentelyä, ja rakentaa ja ylläpitää vahvoja suhteita kulttuurialan toimijoiden kanssa. Johtaja vastaa myös säätiön kansainvälisten suhteiden ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä asiantuntevan henkilöstön kanssa.  

Odotamme: 

Sinulla on syvällinen ymmärrys kulttuuripolitiikan tutkimuksesta, kykyä johtaa monialaisia hankkeita ja tiimejä sekä näyttöä vaikuttavuustyöstä ja varainhankinnasta.  

Olet kokenut johtaja, jolla on strategista näkemystä, talousosaamista sekä laaja-alainen tuntemus taide- ja kulttuurialasta, sen rahoitusmekanismeista ja verkostoista. Olet taitava henkilöstön johtaja, joka osaa motivoida, innostaa ja johtaa tiimityötä. Tarvitset työssäsi hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielitaitoa.  

Lisäksi arvostamme:  

Arvostamme kansainvälisiä verkostojasi. Kokemuksesi tutkimusjulkaisujen tuottamisesta, samoin kuin sujuvat esiintymis- ja viestintätaitosi ovat tärkeitä. Arvostamme myös valmiuttasi ja sitoutuneisuuttasi tutkimusorganisaation toiminnan kehittämiseen.  

Palkkaus:  

Palkkaus on Cuporen palkkamallin mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 5499–7700 € henkilökohtaisine lisineen.  

Muuta: 

Viihtyisät toimitilamme löytyvät Helsingin sydämestä, Hakaniemen Pitkänsillanrannasta hyvien liikenneyhteyksien päästä. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden, hyvän ja asiantuntevan työyhteisön, kattavan työterveyshuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Meillä on etätyömahdollisuus. 

Hakemukset: 

Lähetä sähköinen hakemus: motivaatiokirje (1–2 sivua) ja CV PDF-muodossa osoitteeseen petra-maria.saarinen@cupore.fi viimeistään 22.3.2024 klo 16:00. Kirjoita aiheeksi ”Johtajahaku Sukunimi Etunimi”. Lähettämällä hakemuksensa tehtävään hakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.  

Lisäkysymykset tehtävästä:  

Johtaja Marjo Mäenpää, to 7.3. klo 10:00-12:00 ja ma 18.3. klo 15:00-17:00, puh. +358 050 586 0414, marjo.maenpaa@cupore.fi.  

Voit tutustua strategiaamme verkkosivuillamme: https://www.cupore.fi/tietoa-meista/strategia/ 

 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Cuporessa työskentelee noin 20 henkilöä, joista suurin osa toimii tutkijoina. Tutkimuskeskus sijaitsee Helsingissä Hakaniemessä, ja sen toimintaa ylläpitää vuonna 2002 perustettu Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr. 

 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toiminnan keskeisiä arvoja. Cuporen monimuotoisen työyhteisön lähtökohtia ovat luottamus, työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja mahdollisuudet sekä erilaisuutta salliva ja sitä hyödyntävä työkulttuuri. Kannustamme kaikkia päteviä hakijoita, riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, hakeutumaan tehtävään. 

Valokuvat: Anu Oinaala, Elina Julin