Cupore ja Jyväskylän yliopisto kartoittavat kyselyin kulttuuritoiminnan merkitystä Huhtasuon ja Keltinmäen lähiöiden asukkaiden arjessa

Uutiset   11.10.2021  

kuvituskuva rakennuksia, jänisveistos, tienviittoja Huhtasuolle ja Kangasvuoreen

Kyselyjen avulla selvitetään asukkaiden kulttuuriosallistumisen lisäksi sitä, millainen rooli kulttuuritoiminnalla on asukkaiden kiinnittymisessä paikkaan ja viihtyvyyden kokemiseen omassa lähiössä.

Cupore tutkii yhdessä Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -oppiaineen kanssa kulttuuritoimintaa kahdessa jyväskyläläisessä lähiössä, Huhtasuolla ja Keltinmäessä. Tutkimushanke käynnistyi vuoden 2020 syksyllä ja seuraavaksi tutkimusaineistoa kartutetaan lähiöiden asukkaille suunnattujen kyselyiden avulla.

”Kyselyillä pyritään selvittämään, kuinka lähiöiden asukkaat tuottavat ja kuluttavat kulttuuria ja mikä on kulttuuritoiminnan rooli asukkaiden alueeseen kiinnittymisessä sekä yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden kokemisessa. Samalla kartoitetaan asukkaille tärkeitä yhteisöllisen ja omaehtoisen kulttuuritoiminnan paikkoja omassa lähiössä”, toteavat Cuporen erikoistutkijat Mervi Luonila ja Olli Ruokolainen.

Huhtasuon ja Keltinmäen lähiöt valittiin tutkimuskohteiksi, koska alueilla on sosioekonomisilla mittareilla tarkasteltuna eniten kehityshaasteita. Molemmilla tutkittavilla alueilla on myös aktiivista asukastoimintaa sekä julkisia palveluja, kuten kirjastot.

”Valituilla alueilla on toteutettu erilaisia kehittämishankkeita, aktiivista seurakuntatoimintaa, kaupungin järjestämää nuorisotoimintaa sekä lapsiperheille ja senioreille suunnattua kerhotoimintaa”, tutkimuksen johtaja, dosentti Kaisu Kumpulainen Jyväskylän yliopistosta perustelee.

Tutkimushanketta rahoittaa ympäristöministeriö Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvän, vuosina 2020–2022 toteutettavan lähiöohjelman varoin. Huhtasuon ja Keltinmäen asukkaiden on mahdollista vastata kyselyihin sekä paperisella lomakkeella että sähköisesti. Kyselyyn voi vastata Huhtasuon kylätoimistossa, Keltinmäen kylätalossa sekä Huhtasuon ja Keltinmäen kirjastoissa. Tutkijat myös jalkautuvat alueelle haastattelemaan lähiöiden avaintoimijoita ja pitämään asukastyöpajoja.

Linkki sähköiseen kyselyyn: https://link.webropol.com/s/lahiokulttuuri

Lisätietoja

Erikoistutkija Olli Ruokolainen, Cupore, olli.ruokolainen@cupore.fi, 050-448 3484

Tutkimushankkeen johtaja, dosentti Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto, kaisu.kumpulainen@jyu.fi, 040-8053493

Lue lisää tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilta.

Lue lisää tutkimushankkeesta Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta.

Grafiikka: Tiina Paju

Tutkijat