Cupore julkaisi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa tuleville vuosille

Uutiset   18.3.2022  

vihreitä lehviä valonsäteitä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on julkaissut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022–2025. Suunnitelmassa kuvataan yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Cuporessa. Lisäksi asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä niiden edistämiseksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Cuporen toiminnan keskeisiä arvoja. Ne ovat olleet myös yksi tutkimusteemoista, ja Cuporen tutkimustietoa on hyödynnetty tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä taide- ja kulttuurialalla. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen ja seuraaminen on osa Cuporen strategian toimeenpanoa.

Suunnitelman mukaan Cupore edistää tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaista kohtelua työyhteisössä sekä huomioi asian tutkimuskeskuksen toiminnan suunnittelussa, henkilökunnan asiantuntemuksen kehittämisessä ja viestinnässä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmia huomioidaan myös tutkimusaineistojen hankinnassa ja niiden analyysissa.

Cuporen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on myös kirjattu tavoitteita, jotka edistävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työyhteisössä. Suunnitelman toteutumista seurataan kahden vuoden välein, jotta kokemuksia eriarvoisesta kohtelusta voidaan havaita ja niihin voidaan puuttua

Tutustu Cuporen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan (PDF) täällä!

Kuva: Eugene Chystiakov, Unsplash