Cuporessa tutkitaan lähiöiden kulttuuritoimintaa

Uutiset   5.8.2020  

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa tutkitaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa, kuinka kulttuuri tukee kaupunkisuunnittelua ja lähiöiden positiivista kehitystä. Tutkimushanke sai 410 000 euron rahoituksen hallitusohjelman mukaisesti toteutettavasta lähiöohjelmasta 2020–2022.

Tutkimushankkeessa paneudutaan kulttuuritoiminnan muotoihin sekä muuhun yhteisölliseen toimintaan kahdessa jyväskyläläisessä lähiössä, Huhtasuolla ja Keltinmäessä. Tutkimuskohteeksi haluttiin valita lähiöt, joissa on tunnistettu sosioekonomisia haasteita. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää sekä asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoisen yhteisöllisen toiminnan että kulttuuri-instituutioiden järjestämien tapahtumien merkitystä lähiöiden arjessa. Tulosten pohjalta kootaan kehittämisehdotuksia tutkittavien alueiden elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi.

Tutkimushanketta ”Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä: kaksi tapaustutkimusta Jyväskylässä” johtaa dosentti Kaisu Kumpulainen Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kulttuuripolitiikan yksiköstä. Cuporesta hankkeessa toimivat erikoistutkijat Olli Ruokolainen ja Mervi Luonila.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Mervi Luonila, mervi.luonila@cupore.fi, 046-9217076

Erikoistutkija Olli Ruokolainen, olli.ruokolainen@cupore.fi, 050-448 3484

Dosentti Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto, kaisu.kumpulainen@jyu.fi, 0400-408509 ja 040-8053493

Lue Jyväskylän yliopiston tiedote tutkimushankkeesta. 

Tutkijat