EspooCult-tutkimushanke etenee: ensimmäinen tietokortti on julkaistu

Uutiset   14.5.2018  

Espoon kulttuuriprofiilia kartoittavassa EspooCult-tutkimushankkeessa on kevään aikana selvitetty kulttuurin ja kaupunkikehityksen suhdetta. Työn tuloksena syntyneessä ensimmäisessä EspooCult-tietokortissa tarkastellaan olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen, miten kulttuuri voi edistää Espoon kaupungin strategisia tavoitteita. Tarkastelun kohteena ovat olleet Espoon kaupungin strategia eli niin kutsuttu Espoo-tarina sekä strategiaa täydentävä KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma.

Tietokortti on ladattavissa sekä Cuporen että Espoon kaupungin verkkosivuilla. Tietokortista on saatavilla ruotsin- ja englanninkielinen käännös.

Tietokortit Cuporen sivuilla:

EspooCult-tietokortti 1: Kulttuuri ja kaupunkikehitys

EspooCult – faktablad 1: Kultur och stadsplanering

EspooCult Fact Sheet 1: Culture and city development

Lue lisää EspooCult-tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilta sekä Espoon kaupungin verkkosivuilta .

Tutkijat