Espoon kulttuuripolitiikkaa käsitelleen EspooCult-tutkimushankkeen loppuraportista englanninkielinen käännös

Uutiset   25.1.2021  

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti laajan tutkimushankkeen Espoon kaupungin kulttuuripolitiikasta. Viime vuonna päättyneessä hankkeessa tarkasteltiin kulttuurin roolia Espoon kaupungin kehittämisessä. Huhtikuussa ilmestynyt tutkimusraportti on nyt saatavilla kokonaisuudessaan englanniksi käännettynä.

Tutkimuksen mukaan Espoon kaupungissa kulttuuriin suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Kulttuuriasioita tunnetaan kuitenkin huonosti kulttuurilautakunnan ja kulttuurin tulosyksikön ulkopuolella, ja kulttuuri kohtaa myös vähättelyä ja vastakkainasettelua. Kulttuurin tuominen osaksi kestävää kaupunkikehitystä edellyttäisi poikkihallinnollisuutta, jota kaupungin organisaatiorakenne ei tällä hetkellä tue. Kulttuurin potentiaali jää koko kaupungin tasolla tunnistamatta.

Espoo on väestöltään ja alueellisesti moninainen kaupunki. Vaikka espoolaiset osallistuvat kulttuuritoimintaan ahkerasti, alueiden välillä on eroja. Ihmisten ja alueiden moninaisuus ovat Espoolle valtava voimavara. Jotta voimavara saadaan käyttöön, tarvitaan alueen ominaispiirteet ja asukkaat huomioivaa kulttuuritoimintaa.

Tutkimuksen perusteella kulttuurin roolin vahvistaminen osaksi kaupunkikehitystä edellyttäisi eri toimialojen edustajien yhteistä keskustelua siitä, mitä kulttuurilla Espoon kaupungin kehityksessä tarkoitetaan. Kulttuuriasioiden tuntemusta eri sektoreilla olisi syytä vahvistaa ja lisätä poikkihallinnollista toimintaa kaupungin sisällä. Kulttuurin alalta tarvittaisiin lisää tietoa sekä välineitä asetettujen tavoitteiden ja niitä varten valittujen toimenpiteiden seurantaan.

Englanninkielinen loppuraportti on luettavissa Cuporen verkkosivuilla:

Maria Hirvi-Ijäs, Anna Kanerva & Minna Ruusuvirta (eds.) 2020. City Development and Cultural Policy. Results from EspooCult Research. Cupore web publications 59. Center for Cultural Policy Research Cupore.

Lue lisää tutkimushankkeesta suomeksi ja englanniksi.