EspooCult (2018-2020)

Kulttuuripoliittinen tutkimus

 

undefined

Cupore toteuttaa laajan kaksivuotisen tutkimushankkeen, jossa tutkitaan Espoon kaupungin kulttuuripalveluita sekä kaupungin kulttuuriprofiilia. Tutkimuksen tavoitteena on:

· kartoittaa kulttuuripalveluiden nykytila Espoossa,

· arvioida KulttuuriEspoo2030-strategian tavoitteiden toteutumista ja mahdollisuuksia, sekä

· esittää johtopäätöksiä ja suosituksia kulttuuripalveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa.

Lue tiivistelmä hankeen tutkimussuunnitelmasta (PDF)

Tutkimuksen tuloksena syntyy laaja tietopohja Espoon kulttuuripalveluista kaupungin kehittämisen ja strategiatyön tueksi. Tutkimuksen johtopäätökset sisältävät tulevaisuuden ratkaisuja siihen, kuinka kulttuuri voi yhä vahvemmin olla läsnä koko kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa ja asukkaiden arjessa.

Tutkimustyötä ohjaavia käsitteitä ja osa-alueita ovat mm. saavutettavuus, moninaisuus, kestävä kehitys, kansainvälisyys, poikkihallinnollisuus, tieteen, taiteen ja talouden yhteys sekä asukkaiden omaehtoinen toiminta ja osallisuus.

Tutkimusta johtaa Cuporen johtaja Marjo Mäenpää. Tutkimuksen ydintiimiin kuuluvat erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs (tiiminvetäjä) sekä erikoistutkija Anna Kanerva ja tutkija Minna Ruusuvirta. Anna Kanerva toimii hankkeen tutkimuskoordinaattorina. Lisäksi useat muut Cuporen tutkijat (ks. alla) osallistuvat tutkimushankkeen eri osa-alueiden toteuttamiseen asiantuntemuksensa mukaan.

Tutkimustyön etenemisestä ja tutkimustuloksista tiedotetaan tällä sivulla sekä Espoon kaupungin internetsivuilla. Tutkimushanketta koskeviin tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti hankkeen tutkimuskoordinaattori, tutkija Anna Kanerva.

Tutkimushanke Espoon kaupungin internetsivuilla: www.espoo.fi/espoocult

Yhteyshenkilöt Espoossa:

Kulttuurijohtaja Susanna Tommila, Espoon kaupunki, kulttuurin tulosyksikkö
puh. +358 43 8255074, susanna.tommila[at]espoo.fi

Erityisasiantuntija Katja Koskela, Espoon kaupunki, kulttuurin tulosyksikkö
puh. +358 43 8271080, katja.koskela[at]espoo.fi

 

 

Mediatiedotteet:

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen valmistumisesta (23.4.2020):

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Tutkimus_Espoossa_satsataan_kulttuuripal(179411)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen neljännestä tietokortista (16.1.2020):

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Osallistuminen_luo_kestavaa_ja_suvaitsev(173602)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen kolmannesta tietokortista (28.5.2019):

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Espoolaiset_osallistuvat_ahkerasti_kultt(164305)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen toisesta tietokortista (11.12.2018):

www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Tietoa_meista/Poikkihallinnollisessa_yhteistyossa_kult(149916)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen ensimäisestä tietokortista (27.4.2018):

www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Kulttuuri/Kulttuurin_potentiaali_esiin_Espoon_kehi(139314)

Lue Espoon kaupungin mediatiedote tutkimushankkeen käynnistymisestä (9.1.2018):

www.sttinfo.fi/tiedote?publisherId=3385&releaseId=65576953

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »

Sirene Karri
Sirene Karri Projektitutkija, FM

Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »

Marjatta Kuisma
Marjatta Kuisma Projektitutkija, VTK

+358 50 363 1611 Tutkijaprofiili »

EspooCult -sarjakuva Espoo Esbo-lehdessä

Espoo Esbo -lehti on Espoon kaupungin tiedotuslehti espoolaisille. EspooCult-tutkimuksessa lehden sivulla 6 julkaistaan tutkimustiedosta ammentavia Espoo-aiheisia sarjakuvia. Sarjakuvat laatii Cuporen EspooCult-tutkimustiimi yhdessä graafikko Tiina Pajun kanssa.

Sarjakuva 6, Espoo-lehti 2/2019 JPG PDF, in English JPG PDF

Sarjakuva 5, Espoo-lehti 1/2019 JPG PDF, in English JPG PDF

Sarjakuva 4, Espoo-lehti 4/2018 JPG PDF, in English JPG PDF

Sarjakuva 3, Espoo-lehti 3/2018 JPG PDF, in English JPG PDF

Sarjakuva 2, Espoo-lehti 2/2018 JPG PDF, in English JPG PDF

Sarjakuva 1, Espoo-lehti 1/2018 JPG PDF

 

Espoo Esbo -lehden numerot Espoon kaupungin sivuilla:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Ajankohtaista/Espoo_Esbo_lehti(5630)

 

Artikkelit 

Cuporen tutkijoiden artikkeli Kulttuuritilaisuuksissa kävijyys ja ei-kävijyys Espoossa (Minna Ruusuvirta, Emmi Lahtinen, Ari Kurlin, Sari Karttunen ja Sirene Karri), Espoon kapungin Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa, Eetvartti 2/2019. 

Lue julkaisu: Eetvartti 2/2019 (PDF)

Cuporen tutkijoiden artikkeli Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö Espoossa (Olli Jakonen, Vappu Renko, Minna Ruusuvirta, Sakarias Sokka),  Espoon kapungin Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa, Eetvartti 4/2018. 

Lue julkaisu: Eetvartti 4/2018 (PDF) 

 

 

 

Tausta-aineistoja 

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma (verkkolehti)

Espoon kaupungin strategia Espoo-tarina

 

Vapaa-aikatutkimuksen liitetaulukot

Kulttuuritilaisuuksissa käyminen (Espoo, 10 vuotta täyttänyt väestö)

Luovat harrastukset (Espoo, 10 vuotta täyttänyt väestö)

Taustatiedot (Espoo, 10 vuotta täyttänyt väestö)