Nuoret taiteentekijät suhtautuvat yrittäjyyteen ja perustuloon myönteisemmin kuin apurahojen jakajat

Uutiset   6.3.2018  

Nuoret taiteentekijät ovat valmiita joustamaan voidakseen toimia taiteilijan ammatissa, mutta ajattelevat myös, että taiteilijan tulisi pystyä keskittymään omaan taiteelliseen työhönsä. Enemmistö näkee perustulon mahdollisena ratkaisuna sosiaaliturvan parantamiselle.

Nuorten taiteentekijöiden näkemyksiä yrittäjyyteen ja perustuloon on verrattu aiempina vuosina saatuihin, eri ikäisistä taiteilijoista koostuvien vastaajaryhmien näkemyksiin. Yli puolet nuorista taiteentekijöistä toivoi työnkuvansa olevan yhdistelmä erilaisista työllistymisen tavoista. Apurahajärjestelmä nähdään tässä tärkeänä tukirakenteena.  

Taidealan koulutus ei nuorten mielestä valmista riittävästi työelämän realiteetteihin. Koulutukseen toivotaan lisää sisältöjä, jotka antavat valmiuksia monimuotoiseen ammatilliseen toimimiseen, markkinointiin ja yrittämiseen.
 
Nuorten taiteentekijöiden mielestä taiteella tulee olla vapaus olla sitä mitä se on. Taiteen soveltaminen eri yhteyksissä ei poista sen itseisarvoa. Vastaajien näkemysten mukaan on tärkeää, että taide on kaikkien saatavissa ja saavutettavissa.

Tiedot perustuvat syksyllä 2017 tehtyyn Taiteen ja kulttuurin barometri -kyselyyn, johon vastasi 565 alle 35-vuotiasta tekijää eri taiteenaloilta. Kysely toteutettiin Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen ja Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteistyönä.

Taike ja Cupore järjestävät keskustelutilaisuuden Taiteen ja kulttuurin barometrin tuloksista sekä nuorten taiteilijoiden näkemyksistä 15.3.2018 Espoon Dipolissa. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Julkaisu on ladattavissa Cuporen sivuilla:

Hirvi-Ijäs, Maria – Rensujeff, Kaija – Sokka, Sakarias – Koski, Eero: Taiteen ja kulttuurin barometri 2017. Nuoret taiteentekijät. Cuporen verkkojulkaisuja 47. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätietoja:

Maria Hirvi-Ijäs, erikoistutkija
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPORE
maria.hirvi-ijas@cupore.fi
p. 050 463 5575

Kaija Rensujeff, erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus
kaija.rensujeff@taike.fi
p. 0295 330 721

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Tutkimuskeskus tuottaa monipuolisesti taide- ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa sekä toimii tiedonvälittäjänä ja keskustelun avaajana. Cuporessa työskentelee vuosittain noin 20 henkilöä, joista suurin osa toimii tutkijoina. Tutkimuskeskus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimintaa ylläpitää vuonna 2002 perustettu, yksityisoikeudellinen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Taiteen ja kulttuurin barometri -hankkeesta Cuporen sivuilla: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/taiteen-ja-kulttuurin-barometri.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.
www.taike.fi  Taike facebookissa

Artikkelin kuva: Unsplash.