Taiteen ja kulttuurin barometri

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittain toteutettava asenteiden ja mielipideilmaston mittaus. Barometrin tavoitteena on kartoittaa taiteen kentällä toimivien arvoja ja asenteita suhteessa eri teemoihin ja toimia siten keskustelunavaajana ajankohtaisissa taidepoliittisissa kysymyksissä. Barometri tehdään kyselytutkimuksena vuosittain vaihtuvalle vastaajajoukolle. Myös barometrien teemat vaihtuvat, mutta osa kysymyksistä toistetaan samoina jokaiselle vastaajajoukolle. Toistuvat kysymykset mahdollistavat pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun. Barometrin toteuttavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.

Barometrin tuloksia esitellään Taiteen edistämiskeskuksen ja Cuporen järjestämässä Taike & Cupore talks -keskustelutilaisuudessa. #taidebarometri

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Kaija Rensujeff

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »

Eero Koski Projektitutkija

Tutkijaprofiili »

Pauli Rautiainen

Tutkijaprofiili »

Taija Roiha

Tutkijaprofiili »

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö (toimivapaalla)

Tutkijaprofiili »

Barometri-tiedotteet:

Taiteilijat kehittävät työtään liikkuvuustukien avulla (2019)

Nuoret taiteentekijät suhtautuvat yrittäjyyteen ja perustuloon myönteisemmin kuin apurahojen jakajat (2018)

Palkaton työ on ongelma kaikilla taiteenaloilla (2017)

Taiteen rahoituspäätöksiä tekevät arvostavat itsenäistä ajattelua ja uusia avauksia (2015)

Lisäksi ensimmäisen (2015) barometrin tuloksia ja keskustelutilaisuuden antia on koottu osoitteeseen: https://kulttuuripolitiikkablogi.wordpress.com/

 

Taike & Cupore talks -keskustelutilaisuuksien tallenteet: