Taiteen ja kulttuurin barometri

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittain toteutettava asenteiden ja mielipideilmaston mittaus. Barometrin tavoitteena on kartoittaa taiteen kentällä toimivien arvoja ja asenteita suhteessa eri teemoihin ja toimia siten keskustelunavaajana ajankohtaisissa taidepoliittisissa kysymyksissä. Barometri tehdään kyselytutkimuksena vuosittain vaihtuvalle vastaajajoukolle. Myös barometrien teemat vaihtuvat, mutta osa kysymyksistä toistetaan samoina jokaiselle vastaajajoukolle. Toistuvat kysymykset mahdollistavat pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun. Barometrin toteuttavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.

Vuoden 2020 barometrin teemana on taiteilijat ja taiteellinen työ kunnissa. Barometrin aineisto koostuu kahdesta kyselystä, joista toinen kohdistettiin taiteilijoille ja toinen kuntien kulttuurivastaaville.

Barometrin tuloksia esitellään Taiteen edistämiskeskuksen ja Cuporen järjestämässä Taike & Cupore talks -keskustelutilaisuudessa. Vuoden 2020 barometrin julkistustilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena 15.4.2021. #taidebarometri

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »

Kaija Rensujeff

Tutkijaprofiili »

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö (toimivapaalla)

Tutkijaprofiili »

Eero Koski Projektitutkija

Tutkijaprofiili »

Pauli Rautiainen

Tutkijaprofiili »

Taija Roiha

Tutkijaprofiili »

Barometri-tiedotteet:

Taiteilijat odottavat kunnilta arvostusta ja tukea, kunnat taiteilijoilta vetovoimaa – molemmat toivovat lisää yhteistyötä (2021)

Taiteilijat kehittävät työtään liikkuvuustukien avulla (2019)

Nuoret taiteentekijät suhtautuvat yrittäjyyteen ja perustuloon myönteisemmin kuin apurahojen jakajat (2018)

Palkaton työ on ongelma kaikilla taiteenaloilla (2017)

Taiteen rahoituspäätöksiä tekevät arvostavat itsenäistä ajattelua ja uusia avauksia (2015)

Lisäksi ensimmäisen (2015) barometrin tuloksia ja keskustelutilaisuuden antia on koottu osoitteeseen: https://kulttuuripolitiikkablogi.wordpress.com/

 

Taike & Cupore talks -keskustelutilaisuuksien tallenteet: