Taiteen ja kulttuurin barometri

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittain toteutettava asenteiden ja mielipideilmaston mittaus. Barometrin tavoitteena on kartoittaa taiteen kentällä toimivien arvoja ja asenteita suhteessa eri teemoihin ja toimia siten keskustelunavaajana ajankohtaisissa taidepoliittisissa kysymyksissä. Barometri tehdään kyselytutkimuksena vuosittain vaihtuvalle vastaajajoukolle. Myös barometrien teemat vaihtuvat vuosittain, mutta osa kysymyksistä toistetaan samoina jokaiselle vastaajajoukolle. Toistuvat kysymykset mahdollistavat pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun. Barometrin toteuttavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus. #taidebarometri

Vuonna 2018 barometrin teema on taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus.

Liikkuvuuskysely taiteilijoille: Barometri selvittää taiteentekijöiden ja taiteen liikkumisen muotoja ja tarpeita. (Uutinen 25.9.2018).

Suora linkki vuoden 2018 barometrin liikkuvuuskyselyyn: https://my.surveypal.com/Taiteen-ja-kulttuurin-barometri-2018

 

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Kaija Rensujeff

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin
Ari Kurlin Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »

Eero Koski Projektitutkija

Tutkijaprofiili »

Pauli Rautiainen

Tutkijaprofiili »

Taija Roiha

Tutkijaprofiili »

Taiteen ja kulttuurin barometri 2016 julkistettiin Taike & Cupore talks -tapahtumassa Koko-teatterissa.