Taiteen ja kulttuurin barometri

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittain toteutettava asenteiden ja näkemysten mittaus, joka toteutetaan kyselytutkimuksena. Barometrin tavoitteena on kartoittaa taiteen kentällä toimivien näkemyksiä eri teemoihin sekä toimia keskustelunavaajana ajankohtaisissa taidepoliittisissa kysymyksissä. Barometrien teemat vaihtuvat vuosittain, mutta osa kysymyksistä toistetaan säännöllisesti.  Toistuvat kysymykset mahdollistavat asenteissa ja näkemyksissä tapahtuvien muutosten tarkastelun. Barometriä toteuttavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus (Taike).

 

 

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »

Kaija Rensujeff

Tutkijaprofiili »

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Eero Koski Projektitutkija

Tutkijaprofiili »

Pauli Rautiainen

Tutkijaprofiili »

Taija Roiha

Tutkijaprofiili »

Barometri-tiedotteet:

Taiteilijat odottavat kunnilta arvostusta ja tukea, kunnat taiteilijoilta vetovoimaa – molemmat toivovat lisää yhteistyötä (2021)

Taiteilijat kehittävät työtään liikkuvuustukien avulla (2019)

Nuoret taiteentekijät suhtautuvat yrittäjyyteen ja perustuloon myönteisemmin kuin apurahojen jakajat (2018)

Palkaton työ on ongelma kaikilla taiteenaloilla (2017)

Taiteen rahoituspäätöksiä tekevät arvostavat itsenäistä ajattelua ja uusia avauksia (2015)

Lisäksi ensimmäisen (2015) barometrin tuloksia ja keskustelutilaisuuden antia on koottu osoitteeseen: https://kulttuuripolitiikkablogi.wordpress.com/

 

Taike & Cupore talks -keskustelutilaisuuksien tallenteet: