Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan ajantasaisesti

Uutiset   14.11.2022  

Oulun ja 35 pohjoissuomalaisen kunnan kulttuuripääkaupunkivuosi on vasta edessä päin, mutta juhlavuoden tutkimus- ja arviointityö Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa etenee jo hyvää vauhtia. Tietoa lähtötilanteesta kerätään tällä hetkellä eri ryhmille suunnattujen kyselyjen avulla.

Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke on merkittävä satsaus niin kulttuuripääkaupungille itselleen kuin erilaisille sidosryhmille ja toimintaan osallistuville. Tällaisia ryhmiä ovat taide- ja kulttuurikentän sekä luovien alojen toimijat, mutta myös toiminnassa mukana olevat muut kunnat ja kaupungit, paikkakunnilla toimivat yritykset ja yhdistykset ja tietysti paikkakuntien asukkaat.

Cuporen erikoistutkijan Mervi Luonilan mukaan on tärkeää, että näin laaja-alaista ja useaa tahoa koskettavaa toimintaa seurataan ja arvioidaan ajantasaisesti.

”Arvioinnin kautta saadaan tietoa, kuinka toimissa on onnistuttu, mikä tuloksena on syntynyt ja kuinka toiminnan synnyttämä mahdollinen muutos vaikuttaa esimerkiksi omaan yhteisöön tai laajemmin yhteiskunnalliseen kehitykseen”, Luonila toteaa.

Tutkimus- ja arviointityössä on meneillään lähtötilanteen kartoitus useiden eri kyselyjen avulla. Aiemmin syksyllä selvitettiin kansalaiskyselyn avulla kulttuuripääkaupunkivuoteen kohdistuvia ajatuksia ja odotuksia. Tällä hetkellä Oulu2026-alueen valtuutetuilta, kulttuurista vastaavilta viranhaltijoilta ja kulttuuritoimijoilta kerätään näkemyksiä kuntien kulttuuritoiminnan merkityksestä ja kulttuuripääkaupunkivuoteen kohdistetuista odotuksista oman kotikunnan näkökulmasta.

Kyselyjen lisäksi tutkimus- ja arviointihankkeessa kerätään tilastoaineistoja, tehdään haastatteluja ja seurataan mediaa.

Kulttuuritoimija: Vastaa Oulu2026-kyselyyn!

Seuraavaksi tutkimushankkeessa katseet kohdistuvat toimijakenttään. Marraskuussa käynnistyi alueen taide- ja kulttuurialan toimijoille suunnattu kysely alan toimintaedellytyksistä ja yleisemmin kulttuuripääkaupunkitoiminnasta.

”Toivomme vastauksia mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti alueen kulttuuritoimijoilta, kuten kulttuurin parissa toimivilta yhdistyksiltä, luovien alojen alan yrityksiltä, tapahtumilta ja festivaaleilta sekä julkisen sektorin toimijoilta ja taide- ja kulttuuri-instituutioilta”, Luonila kertoo.

”Myös yksittäiset taiteilijat tai muut taide- ja kulttuurialan toimijat ovat tervetulleita osallistumaan kyselyyn!” Luonila jatkaa.

Kysely on auki 9.11.–16.12. 2022 ja siihen voi vastata suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Vastaamiseen kuluu aikaa n. 15 minuuttia. Pääset kyselyyn tästä: https://link.webropolsurveys.com/s/kulttuuritoimijatoulu2026alue

Lisätiedot:

erikoistutkija Mervi Luonila, mervi.luonila@cupore.fi

Oulu2026-tutkimus- ja arviointihanke Cuporen verkkosivuilla: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/oulu2026

Kuva: Iina Tauriainen: Frozen People -festivaali/ Oulu2026