Selvitys tuo tietoa mediakasvatuksen ja medialukutaidon yhdenvertaisuudesta

Uutiset   24.5.2022  

erilaisia ihmisiä keräämntyneenä yhteen käyttämään digitaalista mediaa

Medialukutaidon edistämistoimet eivät tällä hetkellä tavoita kaikkia kansalaisia. Yhdenvertaisen mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseksi tarvitaan ajantasaista tietoa ja suosituksia toimienpiteistä. Kansallisissa mediakasvatuksen linjauksissa tavoitteeksi esitetään kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti kaikille ihmisille Suomessa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyössä toteuttamassa selvityksessä kuvataan medialukutaitojen ja mediakasvatuksen tilaa Suomessa inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Selvitys kokoaa yhteen hyviä käytänteitä yhdenvertaisen mediakasvatuksen edistämiseksi sekä tarjoaa suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Selvityksen tarkastelu pohjautuu 17 mediakasvatuksen parissa toimivan asiantuntijan haastatteluun. Asiantuntijat työskentelevät ympäri Suomea yhteiskunnan eri sektoreilla.

Medialukutaitojen tila vaihtelee – syynä tiedon puute

Selvityksen tulosten perusteella medialukutaitojen tila vaihtelee merkittävästi eri ihmisryhmien ja yhteisöjen välillä. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on tiedon puute katveessa olevista kohderyhmistä. Tiedon lisääminen onkin selvityksen mukaan keskeisimpiä mediakasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta tukevia tekijöitä.

Inklusiivisuuden näkökulmasta haasteena näyttäytyy usein liian suppea käsitys mediakasvatuksesta sekä medioiden kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ihmisten elämään. Mediakasvatus tulisikin nähdä yhteiskuntaa läpäisevässä roolissa ja toimintaperiaatteena, eikä yksittäisenä toimintona tai oppiaineena tietyllä sektorilla.

Selvityksen johtopäätöksenä on, että mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää kokonaisvaltaisempaa näkemystä aiheen parissa toimivista tahoista.

Lisätietoja selvityksestä

Selvitys on ladattavissa kokonaisuudessaan KAVIn verkkosivuilta.

Selvitys julkaistiin Mediakasvatusfoorumissa 24.5.2022. Selvityksen toteuttaneiden tutkijoiden esitystallenne on katsottavissa KAVIn Asiaa mediakasvatuksesta -Youtube-kanavalla. Suomeksi ja ruotsiksi tekstitetyt tallenteet julkaistaan myöhemmin.

Kuvitus: Lassi Kaikkonen/ KAVI

Tutkijat