Taide- ja taiteilijapolitiikan suunta

Uutiset   4.9.2018  

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat-työryhmän ehdotukset ovat valmiit. Cupore on kerännyt työryhmän tietopohjan tuottajana laajan aineiston, jota voi hyödyntää jatkossa myös muissa Cuporen hankkeissa.

Cupore sai vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimeksiannon koota tietoa ja luoda uusi käsitys siitä, kuinka eri taiteenalojen rakenteet vaikuttavat taiteilijoiden toimeentuloon ja työllistymiseen. 

Tämän tiedontuotantohankkeen tuloksia on esitelty ministeri Sampo Terhon vuonna 2017 asettamassa Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmässä. Ryhmä on käyttänyt Cuporessa kerättyä tietoa työskentelynsä tukena. 

Cuporen selvityksen tarkoituksena on kartoittaa taiteen edistämisen nykyrakenteita ja niiden katvealueita. Näin luodaan tietopohjaa taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämiseksi myös tulevaisuudessa. 
 
Cuporen tutkimustyön tuloksena syntyy tietoaineistoa Cuporen www-palvelussa julkaistavaksi, rajattuja raportteja ja selvityksiä, tietokortteja sekä mahdollisesti seminaareja vuoden 2018 lopulla ja vuoden 2019 aikana.

Työryhmän ehdotukset esillä 5. syyskuuta

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmän ehdotuksia koskeva kuulemistilaisuus järjestetään keskiviikkona 5.9.2018 klo 9.30-12.00 liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa. Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa http://videonet.fi/web/minedu/20180905/ sekä somessa tunnisteella #taiteentulevaisuus.

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmän tavoitteena on ollut ennakoida, millainen taiteen tulevaisuus on ja tehtävänä valmistella ehdotukset toimenpiteistä, jotka parantavat taiteellisen toiminnan edellytyksiä. Ehdotukset liittyvät taiteen asemaan yhteiskunnassa, taiteen rahoituksen strategiseen kehittämiseen ja taiteilijan työhön.

Työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2018, mutta Cuporen työ taide- ja taiteilijapolitiikan rakenteiden analyysin parissa jatkuu.

Tutustu Cuporen hankkeeseen: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/suomalaisen-taide-ja-taiteilijapolitiikan-rakenteet-kokonaiskuva-ja-erityisyydet

 

Kuva: Jungwoo Hong/Unsplash

Tutkijat