Tiedote: Säätiö lomauttaa tutkimuskeskuksen henkilöstöä

Uutiset   12.4.2024  

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö lomauttaa ylläpitämänsä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen henkilöstöä taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Henkilöstöä lomautetaan asteittain 1.5.2024 alkaen ja lomautusten suunniteltu kokonaiskesto on kolme kuukautta.

Syynä henkilöstön lomautuksiin on talouden epätasapaino. Yleinen kustannustason nousu on rasittanut tutkimuskeskuksen taloutta samalla, kun sen saamaa yleisavustusta on leikattu. Myös muiden rahoittajien tuki on yleisen taloustilanteen vuoksi vähentynyt. Henkilöstöön kohdistuvilla lomautuksilla ja muilla samanaikaisesti tehtävillä sopeuttamistoimilla pyritään tasapainottamaan tutkimuskeskuksen taloutta ja toimintaa.

“Kulttuurin tukeen kohdistuu nyt suuret leikkaukset. Kun leikataan kulttuurilta, siinähän ei säästetä mitään. Kulttuurin tukirahat ovat todella marginaalisia summia valtion budjetissa – alle prosentin”, toteaa johtaja Marjo Mäenpää.

“Cuporenkin yleisavustus tulee kulttuurin momentilta. Kulttuuripolitiikan tutkimus tuottaa tietoa yhteiskunnassa tärkeästä tuottavasta toiminnasta. Kulttuuri työllistää, tuottaa hyvinvointia, se on innovaatiotoiminnan ytimessä ja ajurina kestäville ratkaisuille tulevaisuudessa”, Mäenpää jatkaa.

Lomautuksilla on vaikutuksia hankkeiden aikatauluihin. Tarkempaa tietoa ja henkilökohtaiset yhteydenotot:

johtaja Marjo Mäenpää, marjo.maenpaa@cupore.fi, puh. 050 586 0414