Tietokortti: Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa taiteilijoiden mahdollisuuksiin työskennellä sosiaali- ja terveyssektorilla

Uutiset   14.6.2023  

taiteilijan paletti lähikuvassa

Taiteilijoiden mahdollisuudet toimia ja työllistyä kulttuurihyvinvoinnin parissa ovat vaihtelevia, ja hyvinvointialueuudistus on tehnyt tilanteen epäselvemmäksi. Epävarmuuden ohella uudistus luo myös mahdollisuuksia kehittää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tutkii taiteilijoiden toimintaedellytyksiä ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoiminnassa. Osana tutkimusta julkaistavan tietokortin tiedot perustuvat kymmenen kulttuurihyvinvoinnin parissa toimivan tai sidosryhmiin kuuluvan henkilön haastatteluun.

Haastattelujen perusteella taiteilijoiden työ kulttuurihyvinvoinnin parissa on moniammatillista. Ammattiin kuuluu monien muiden kuin taiteen tekemistä tukevien taitojen sisäistäminen, esimerkiksi oman työn markkinointi ja hallinnointi. Työ vaatii kykyä ja halua kommunikoida ja toimia erilaisten ihmisryhmien parissa ja osana esimerkiksi hoitoalan työyhteisöjä.

Kulttuurihyvinvointitoiminnan käytännöt ja kumppanuudet ovat murroksessa vuoden 2023 alussa toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen seurauksena.Tutkimukseen haastateltujen mukaan totutut suhteet eri toimijoiden välillä ovat uudistuksen myötä muuttuneet tai kokonaan katkenneet. Ymmärrys taiteilijoiden työn merkityksestä joudutaan osin rakentamaan uudelleen niin hyvinvointialueiden päätöksentekijöiden kanssa kuin osana sote-alan työtä ja arkea. Kulttuurihyvinvoinnin parissa toimiville uudistus tarkoittaa epävarmuuden ohella mahdollisuutta taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämiseen, sillä alueiden toimintatavat, rakenteet ja vastuut ovat vasta muodostumassa.

Haastatteluista ilmeni myös, että aiemmin kuntaorganisaatioissa voitiin joustavasti sopia sote- ja kulttuurisektoreilla kulttuurihyvinvoinnin yhteisestä tukemisesta. Tällainen yhteistyö ei ole vielä yhtä luontevaa hyvinvointialueiden ja kuntien välillä, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta toiminnan rahoitukseen ja sen vastuisiin. Uudistustilanne mahdollistaa ja edellyttää taiteilijoiden työpanoksen kirjaamista ohjaaviin asiakirjoihin sekä kulttuurihyvinvoinnin tilaajaosaamisen kehittämistä sote-sektorilla.

Haastattelujen perusteella kulttuurihyvinvoinnin edistäminen vaatii uusilta hyvinvointialueilta selkeitä tavoitteita, rahoituksen varmistamista ja yhteyksien vahvistamista hyvinvointialuetoimijoiden ja taiteilijoiden välillä. Hyvinvointialueiden strategisessa ohjauksessa tarvitaan myös jäsentynyttä tietoa kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuudesta ja sen arviointiperusteista.

Cuporen tutkimus on osa Taiteen edistämiskeskuksen Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -kokonaisuutta, jota toteutetaan vuosina 2021–2023. Hankekokonaisuutta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tietokortti on ladattavissa Cuporen verkkosivuilla:

Ruokolainen, Olli, Jakonen, Olli & Lahtinen, Emmi (2023). Kohti kulttuurihyvinvointialueita. Tilannekuva taiteilijoiden toimintaedellytyksistä. Tietokortti 11. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Erikoistutkija Olli Ruokolainen, olli.ruokolainen@cupore.fi, puh. 050 448 3484

Lue lisää tutkimushankkeesta Taiteilijat ja ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoiminta Cuporen verkkosivuilta.

Lue lisää Taiteen edistämiskeskuksen IKO – Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankekokonaisuudesta.

Kuva: Shayna Douglas, Unsplash

Tutkijat