Tietokortti: Lähiöt ovat tärkeä osa kaupunkien ja alueiden kulttuurin kehittämistä

Uutiset   7.11.2022  

Ihmisten asumiseen ja elämiseen rakennetut lähiöt ovat suomalaisessa yhteiskunnassa myös kulttuuripolitiikan näkökulmasta merkityksellisiä paikkoja. Lähiöissä tapahtuvan kulttuuritoiminnan tunnistamisen ja hyödyntämisen tarve on erityisen tärkeää sosioekonomisesti haasteellisilla alueilla, todetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuoreessa tietokortissa. 

Cuporen tapaustutkimuksen kohteena oli Jyväskylän kaupunki ja sen kaksi lähiötä, Huhtasuo ja Keltinmäki-Myllyjärvi. Tutkimuksen pohjalta laaditussa tietokortissa lähiöiden kulttuuritoimintaa tarkastellaan kaupungin strategioiden ja rahoituspäätösten näkökulmista.  

Kaupunkien strategioissa ja poliittisessa puheessa taiteen ja kulttuurin avulla halutaan usein edistää taloudellisia näkymiä. Niitä pidetään myös välineenä, jolla lisätään asukkaiden hyvinvointia. Jyväskylässä osallistumisen mahdollisuudet ja saavutettavuus kuuluvat kaupungin keskeisiin strategisiin tavoitteisiin. Kulttuuri nähdään keinona saavuttaa nämä tavoitteet.  

Tutkimuksessa havaittiin, että Jyväskylän kaupungin rahoitus kulttuurille ja taiteelle painottuu keskustaan. Kansalaistoiminnan rahoitus jakautuu tasaisemmin kaupungin eri alueille. Huhtasuon ja Keltinmäki-Myllyjärven lähiöissä esiintyy Jyväskylän kaupungin alueista eniten sosioekonomisia haasteita, mutta niistä löytyy myös lähiluontoa sekä aktiivista asukastoimintaa, ja julkisia palveluja. Tämän toiminnan rahoittaminen palvelee myös kaupungin strategisia tavoitteita.  

”Kulttuurista osana lähiöiden arkea ja hyvinvointia tarvitaan enemmän tutkittua tietoa”, toteaa erikoistutkija Mervi Luonila

”Lähiöissä tapahtuvan kulttuuritoiminnan ymmärtämiseksi kulttuuri on määriteltävä laajasti. Näin saadaan esille sellaisia toiminnan tapoja ja muotoja, joita ei välttämättä tunnisteta silloin, jos kulttuuritoiminta käsitetään suppeammin taideperustaisena toimintana.”, Luonila jatkaa. 

Tutkijat suosittelevat, että kulttuuri- ja kaupunkipolitiikassa tunnistettaisiin eri kaupunkialueiden erityispiirteitä, huomioitaisiin piirteet resurssien jakamisessa, ja seurattaisiin politiikkatoimien vaikutuksia. Tämä auttaa kohdentamaan erilaisia kulttuuripolitiikan toimenpiteitä täsmällisemmin ja tasa-arvoisemmin eri alueilla. 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Kulttuuripolitiikan yksikön tutkimushankkeessa Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä: kaksi tapaustutkimusta Jyväskylässä on tutkittu, kuinka kulttuuritoiminta elävöittää lähiötä. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2022. Cupore julkaisee tutkimushankkeen tuloksista kolmen tietokortin sarjan. Tietokortti on luettavissa PDF-muodossa Cuporen verkkosivuilla:

Leppänen, Aino, Luonila, Mervi & Ruokolainen, Olli (2022). Lähiöiden kulttuuripolitiikka. Tapauskohteena kaksi lähiötä Jyväskylässä. Tietokortti 8. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 

Lisätiedot:

erikoistutkija Mervi Luonila, mervi.luonila@cupore.fi

erikoistutkija Olli Ruokolainen, olli.ruokolainen@cupore.fi, 050 448 3484

Lue lisää tutkimushankkeesta Cuporen verkkosivuilta.

Lähiöohjelma 2020-2022 ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Grafiikka: Tiina Paju
 

Tutkijat