Tutkimus Suomi 100 -juhlavuoden merkityksestä käynnistyy

Uutiset   16.10.2019  

Katuliiduilla piirretty Suomen lippu ja lapset. Cuporen uutisen kuvituskuva. Kuva Valtioneuvoston kanslia, kuvaaja Suvi-Tuuli Kankaanpää.
Vuonna 2017 vietettiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Cupore tutkii nyt Suomi 100 -juhlavuoden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen eri toimijaryhmiin.

Onnistuiko juhlavuosi vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa? Onko juhlavuodella ollut merkitystä suomalaisuudelle? Tätä selvittää Valtioneuvoston kanslian Cuporelta, Owal Group Oy:ltä ja Demos Helsinki Oy:ltä tilaama tutkimus.

Suomi 100 -juhlavuoden merkitys -tutkimushanke tarkastelee juhlavuoden synnyttämän toiminnan, yhteistyön ja osallistumisen pidempiaikaisia vaikutuksia sekä mahdollista pysyvää perintöä.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisnäkemys Suomi 100 -juhlavuoden lyhyt- ja pitkäaikaisista vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen eri toimijaryhmiin. Tavoitteena on myös syventää aiemmin tehtyjen tarkastelujen luomaa kuvaa juhlavuodesta ja sen synnyttämästä toiminnasta.

”Selvitämme tutkimuksessa, miten juhlavuosi nosti esiin suomalaisuuden käsitettä ja mikä merkitys sillä oli kansalaisille. Ruodimme juhlavuoden aikana tapahtunutta yhteistyötä ja kansalaisten osallistumista juhlavuoden toimintaan ja tapahtumiin.” toteaa hankkeen tutkimusjohtaja ja Cuporen johtaja Marjo Mäenpää. Mäenpään mukaan on tärkeää tutkia ihmisten kokemuksia, jotta voidaan hahmottaa juhlavuoden pitkäaikaisia vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkimus tarkastelee juhlavuoden vaikutuksia toimijoiden organisoitumiseen ja yhteistyöhön yhteistyöverkostojen rakentumisen ja toimintatapojen muutoksien eli kulttuuripääoman juurtumisen kautta. Lisäksi hanke tutkii kansalaisten osallisuutta erityisesti ns. neljännen sektorin roolin osalta. Tutkimus arvioi vaikutuksia myös kansallisten identiteettien ja ulkoisten imagojen rakentumisen näkökulmista.

”On mielenkiintoista käydä läpi, mitä juhlavuodesta jäi käteen ja juurtuiko yhteiskuntaan sen myötä myös kansallista kulttuuripääomaa.” tuumii hankkeen projektipäällikkö, Cuporen erikoistutkija Olli Ruokolainen.

Tutkimuksen taustalla on halu hyödyntää juhlavuoden oppeja jatkossa muissa suurissa temaattisissa tapahtumakokonaisuuksissa. Kulttuuritoimijoiden ja kansalaisten aktivoimisessa kokemuksista voi olla hyötyä paitsi valtakunnallisella myös paikallisella tasolla.

Lue lisää tutkimushankkeesta Cuporen sivuilla: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/suomi-100-juhlavuoden-merkitys

Lisätiedot:

HT Olli Ruokolainen, Cupore, p. 050 448 3484, olli.ruokolainen@cupore.fi
YTT Mia Toivanen, Owal Group Oy, p. 040 566 7536, mia.toivanen@owalgroup.com
VTM Mirja Hämäläinen, Demos Helsinki Oy, p. 050 380 5086, mirja.hamalainen@demoshelsinki.fi

Kuva: Valtioneuvoston kanslia, kuvaaja Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Tutkijat