Tutkimuseettinen neuvottelukunta päivitti ohjeistustaan hyvästä tieteellisestä käytännöstä

Uutiset   3.5.2023  

kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi 15.3. päivitetyn version kansallisesta tutkimuseettisestä ohjeistuksestaan. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore sitoutuu noudattamaan uudistettua ohjeistusta.

Ohjeistus hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) on tiede- ja tutkimusyhteisön itsesääntelyyn perustuva yleisen tason ohje. Kansallisella ohjeistuksella pyritään edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisemään siihen kohdistuvia loukkauksia. Ohjeessa kuvataan myös prosessi, jossa epäilyt tiedevilpistä selvitetään. TENK julkaisi ensimmäisen kansallisen ohjeistuksen vuonna 1994.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on sitoutunut noudattamaan HTK-ohjetta tutkimustoiminnassaan.

”Ohjeen mukaan hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita ovat luotettavuus, rehellisyys, arvostus ja vastuunkanto. Hyvät tieteelliset menettelytavat ovatkin osa tutkimusorganisaatioiden laatujärjestelmää”, Cuporen HTK- yhteyshenkilö, erikoistutkija Sakarias Sokka sanoo.

”Uudistetun ohjeen mukaan hyvän tieteellisen käytännön englanninkielinen käännös on research integrity. Se kuvaa hyvin myös Cuporen asemaa riippumatonta tutkimusta tekevänä, yleishyödyllisenä tutkimusorganisaationa”, Cuporen johtaja Marjo Mäenpää puolestaan toteaa.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023 on julkaistu PDF-muodossa TENKin verkkosivuilla osoitteessa https://tenk.fi/sites/default/files/2023-03/HTK-ohje_2023.pdf

Lue myös TENKin julkaisua koskeva uutinen: https://tenk.fi/fi/ajankohtaista/htk-2023-ohje-julkaistu