Uusi julkaisu: Kestävä kulttuurisuunnittelu (JY/ SoPhi)

Uutiset   14.2.2024  

Kestävän kulttuurisuunnittelun tavoitteena on asukkaiden ja yhteisöjen osallistuminen sekä toimijuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Kirjan tekstit käsittelevät kulttuurisuunnittelun lähtökohtia, osallistumisen mahdollistavia menetelmiä sekä kulttuurisuunnitteluprosesseissa jaettua asiantuntijuutta. Niissä esitellään kulttuurisuunnitteluhankkeiden käytännön toteuttamista, kulttuurikartoituksen menetelmiä ja tavoitteita sekä keskustellaan muun muassa taidelähtöisistä menetelmistä, digiosallisuudesta, yhteiskehittämisestä, yhteisöjen ja asuinalueiden identiteeteistä sekä osallistumisen esteistä. Kirjoittajat pohtivat myös kulttuurisuunnitteluprosessien toimijoiden välisiä suhteita, jotka liittyvät keskeisesti valtaan ja kestävyysmurrokseen.

Useat teoksen teksteistä käsittelevät tapaustutkimuksia suomalaisissa lähiöissä, jotka toteutettiin Ympäristöministeriön lähiöohjelman (2020–2022) puitteissa. Ohjelman tavoitteena oli saada Suomen suurimpien kaupunkien asuinalueille myönteistä kehitystä, ehkäistä asuinalueiden eriytymistä eli segregaatiota, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta ja turvata niiden palveluiden ja asumisen hyvä taso.

Julkaisu on lähiöohjelman rahoittaman tutkimushankkeen “Kulttuuritoiminnan muodot ja merkitykset 2020-luvun lähiössä. Kaksi tapaustutkimusta Jyväskylässä” tutkimustuotos. Hanke toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa.

Julkaisu on luettavissa Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93364

Koskinen-Koivisto, Eerika & Kumpulainen, Kaisu (toim.) (2024). Kestävä kulttuurisuunnittelu. SoPhi.155. Jyväskylän yliopisto.

Lue lisää Cuporen lähiötutkimuksesta verkkosivuiltamme.

Tutkijat