Yksilölliset tarpeet ja makujen moninaisuus haastavat kuntien kulttuuri- ja liikuntapalvelutuotannon

Uutiset   5.3.2018  

Kulttuuri- ja liikuntapalveluja aktiivisesti käyttävät kuntalaiset haluavat usein itse osallistua käyttämiensä palveluiden kehittämiseen, selviää tänään julkaistusta tutkimusraportista. Kuntalaiset kaipaavat itselleen räätälöityjä ja oikealla tavalla kohdistettuja kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Samalla palvelut tulisi kuitenkin järjestää tasa-arvoisesti siten, että niiden käyttäminen on mahdollista erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Kuntalaisten moninaisiin toiveisiin vastaaminen luo kuntien kulttuuri- ja liikuntapalvelutuotannolle haasteita.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kalleus, vaikea maantieteellinen saavutettavuus ja tarjonnan yksipuolisuus ovat yleisimpiä syitä jättää käyttämättä niitä. Etenkin pienituloiset toivovat palveluiden maltillista hinnoittelua. Lapsiperheet toivovat palveluiden järjestämistä siten, että perheiden olisi helpompaa harrastaa yhdessä.

Tutkimuksen mukaan aktiivisimmin kulttuuri- ja liikuntapalveluita käyttävät kuntalaiset ovat kiinnostuneita osallistumaan itse niiden kehittämiseen. He toivovat, että voisivat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia useita kanavia käyttäen, esimerkiksi suoraan palveluista vastaaville viranhaltijoille. Kuntalaiset olivat myös kiinnostuneita itse kehittämään erilaisia yhteistoiminnan muotoja palvelujen laadun ja sisältöjen parantamiseksi. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että samat ihmiset harrastavat aktiivisesti sekä kulttuuria että liikuntaa.

Tiedot perustuvat Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kulttuuripolitiikan yksikön sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan liikunnan yhteiskuntatieteiden yksikön tutkijaryhmän tekemän tutkimuksen tuloksiin. Tutkimusraportti ilmestyy Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen julkaisusarjassa. Kyseessä on toinen tutkimusjulkaisu samasta tutkimushankkeesta: ensimmäinen julkaistiin Kunnallisalan kehittämissäätiön toimesta vuonna 2014. Kunnallisalan kehittämissäätiö myös rahoitti tutkimusta.

Anita Kangas, Sakarias Sokka, Hannu Itkonen ja Olli Jakonen. 2018. Aktiiviset osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä. Cuporen verkkojulkaisuja 46. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Sakarias Sokka, sakarias.sokka@cupore.fi, p. 050 387 2728, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Professori (emerita) Anita Kangas, anita.kangas@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto

Artikkelin kuva: chuttersnap/ Unsplash.com