Suomalaisen teatterin tulevaisuus teatterintekijöiden ja kuntien silmin. Yhteenveto teatteriselvityksestä.

Raportti kokoaa yhteen Cuporen vuonna 2006 näyttämötaidetoimikunnan toimeksiannosta toteuttaman teatteriselvityksen ja sen taustalla olevien kyselyiden tulokset. Raportin ensimmäisessä osassa käydään läpi valtionosuuslainsäädännön piirissä olevia puhe- ja tanssiteattereita, toiseen osioon on kerätty rahoituslain ulkopuolisen teatterikentän vastausten yhteenvetoa, ja kolmas osio käsittää kuntien kyselyvastaukset.

Anna Kanerva & Minna Ruusuvirta 2006. Suomalaisen teatterin tulevaisuus teatterintekijöiden ja kuntien silmin. Yhteenveto teatteriselvityksestä. Cuporen julkaisuja 14.

ISBN 952-5573-20-6, ISSN 1795-1739

Lisää » Vähemmän »
Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »