”Pitäisi laajentaa työalaansa”. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä

Kaisa Herranen, Pia Houni ja Sari Karttunen

Tutkimus tarjoaa pohjaa kuvataidealan koulutussisältöjen suunnittelulle ja se pohjautuu kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinnon vuosina 2001–2010 suorittaneille tehtyyn kyselyyn, tulevaisuustyöpajoihin sekä asiantuntijoiden haastatteluihin.

Kysely osoittaa, että mm. taloudellinen ilmapiiri aiheuttaa kuvataiteilijoille painetta laajentaa työalaansa. Samaan aikaan monia heistä huolestuttaa taiteen tekemisen välineellistäminen ja vastikkeellistaminen.

Tutkimusta varten kootun aineiston perusteella kuvataiteilijat voivat tulevaisuudessa soveltaa ammatillista tietämystään sosiaali- ja terveyssektorilla, työelämän kehittämisessä tai yritysvalmennuksessa. Osa voi erikoistua ympäristösuunnitteluun, pelinkehittämiseen, informaatiomuotoiluun tai taiteelliseen tutkimukseen. Kyselyvastaajia kiinnosti myös yhteistyö ekologian tai muiden tieteiden kanssa, samoin taiteidenvälinen työskentely. Sovellusten rinnalla perustutkimuksen kaltainen, taiteilijalähtöinen taiteen tekeminen jatkuu.

Työ laajennusalueilla voi olla pää- tai sivutoimista. Yleensä siitä aiheutuu koulutustarpeita yksittäisistä kursseista kokonaisiin tutkintoihin saakka. Kyselyn perusteella kuvataiteilijoiden halukkuus kouluttautua on suurta. Tämä koskee sekä kompetenssin laajennusalueita että jatko- ja täydennysopintoja kuvataiteen alueella.

Kaisa Herranen, Pia Houni ja Sari Karttunen 2013. ”Pitäisi laajentaa työalaansa”. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Cuporen julkaisuja 21.

ISBN 978-952-5573-46-6 (nid.), ISBN 978-952-5573-47-3 (PDF), ISSN 1795-1739

Lisää » Vähemmän »
Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Kaisa Herranen

Tutkijaprofiili »