Luovien alojen koronatuet vuosina 2020 ja 2021

Kohdennukset ja kokonaiskuva

Työpaperissa tarkastellaan useiden valtion rahoitusta myöntävien tahojen koronatukimuotoja taiteelle, kulttuurille sekä yleisemmin luoville aloille. Tutkimuksen aineistona käytettiin koronatukien hakemus- ja myöntötilastoja ja hakuilmoituksia. Luovia aloja kehystettiin luomalla katsaus valtiopäivillä aiheesta käytyihin keskusteluihin. Lisäksi Ranskassa toteutuvia koronatoimia koskevassa luvussa käytettiin ranskalaisia seurantaraportteja ja muita julkaisuja.

Aineiston luokittelussa ja analyysissa sovellettiin myös aiemmissa rahoitustarkasteluissamme käyttämäämme eurooppalaisen kulttuuritilastoinnin asiantuntijaryhmän (The ESSnet-Culture final report 2012) esittämää luokittelukehystä.

Työpaperi on osa Cuporen tutkimushanketta, jossa on selvitetty valtion rahoitusta taiteelle ja kulttuurille. Hankkeen tavoitteena on tuottaa taiteen ja kulttuurin rahoitustietoa läpinäkyvästi ja helposti saataville sekä samalla kehittää julkisen kulttuurirahoituksen pitkittäisseurantaa.

Sokka, Sakarias, Oksanen-Särelä, Katja, Kurlin-Niiniaho, Ari, Lefever, Nathalie, Leppänen, Aino ja Jakonen, Olli (2022). Luovien alojen koronatuet vuosina 2020 ja 2021. Kohdennukset ja kokonaiskuva. Cuporen työpapereita 19. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-70-4; ISSN 2343-2284

 

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Tutkija, FM

+358469217755 Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever (on leave)
Nathalie Lefever (on leave) Researcher, LL.M.

Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »