Musiikin opintopolut

Musiikin opintopolut -tutkimuksessa selvitettiin, kuinka oppilaat ja opiskelijat voivat opiskella ja edetä musiikkikasvatuksessa ja musiikkialan koulutuksessa sekä tarkastellaan opintopolkuja taiteilijan ammattiin ja aktiiviseen kulttuurielämään. Samalla selvitettiin yleistä kuvaa musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen tilanteesta Suomessa.

Pääasiallisena kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa olivat opiskelijoiden siirtymät musiikin eri opintotasojen sisällä ja opintotasoilta toiselle: taiteen perusopintojen eri oppimäärissä ja opintojen vaiheissa, siirtymät musiikin toiselle asteelle sekä siirtymät musiikin korkeakouluopintoihin.

Tutkimuksen aikana toteutettiin mittava määrä kyselyitä taiteen perusopetuksen oppilaille sekä ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen opiskelijoille. Hankkeessa keskityttiin erityisesti tämän materiaalin tulkintaan. Aineiston kautta piirtyykin kuva oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksista ja näkemyksistä opintoihinsa liittyen.

Kanerva, Anna, Oksanen-Särelä, Katja, Leppänen, Aino & Kurlin Niiniaho, Ari (2023). Musiikin opintopolut. Cuporen verkkojulkaisuja 70. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-73-5; ISSN 1796-9263

Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Tutkija, FM

+358469217755 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »