Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu. Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista.

Kuntaliitto käynnisti keväällä 2006 pilottihankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruuta sekä vertailutiedon tuottamista.

Tämä raportti kuvaa kuntien kulttuuritoiminnan menoja ja tuloja selvittävän pilottihankkeen taustoja ja toteutusta sekä arvioi hankkeesta saatuja kokemuksia. Raportin tavoitteena on nostaa esille keskeisimpiä luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon tuottamisen vaikeuksia sekä ongelmakohtia.

Pasi Saukkonen ja Minna Ruusuvirta 2008. Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu. Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista. Cuporen verkkojulkaisuja 4. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

ISBN 978-952-5573-23-7, ISSN 1796-9263.

Pasi Saukkonen

Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »