Kohti unelmien musiikkioppilaitosta

Cuporen tekemän selvityksen kohteena oli kolmen helsinkiläisen musiikkioppilaitoksen, Keski-Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun sekä Musiikkikeskus Resonaarin, tavoite tiivistää jo olemassa olevaa yhteistyötään. Selvitystyön aloitteentekijänä toimivat edellä mainitut oppilaitokset. Tämä työpaperi kokoaa yhteen selvityksen tulokset.

Selvityksessä tarkasteltiin niitä taloudellisia, lainsäädännöllisiä, strategisia ja käytännöllisiä reunaehtoja, jotka vaikuttavat musiikkioppilaitosten toimintaan ja niiden mahdollisuuksiin tiivistää yhteistyötään sekä esitellään vaihtoehtoja oppilaitosten yhteiselle toiminnalle. Selvitystyön tavoite on ollut tuottaa puolueetonta tietoa yhdistymisen tausta-aineistoksi.

Kanerva, Anna, Oksanen-Särelä, Katja, Julin, Elina & Mäenpää, Marjo (2022). Kohti unelmien musiikkioppilaitosta. Cuporen työpapereita 21. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

ISBN 978-952-7200-72-8; ISSN 2343-2284

Kohti unelmien musiikkioppilaitosta
Anna Kanerva
Anna Kanerva Erikoistutkija, FM, YTM

+358 50 302 1414 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Elina Julin Korkeakouluharjoittelija

Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »