Taiteilijana Suomessa -tutkimus

Lähestymistapojen ja metodologioiden pohdintaa

Vuonna 2020 käynnistyneen Taiteilijana Suomessa -tutkimushankkeen päämääränä on tuottaa päivitettyä tietoa maan taiteilijakunnasta kaikilla taiteenaloilla. Tutkimus tarkastelee taiteilijakuntaa ammattilaisnäkökulmasta ja taiteilijuutta erityisenä professiona.

Hanke pohjaa aiempiin taiteilijoihin kohdistuviin tutkimuksiin ja hyödyntää niiden luomaa tietopohjaa. Samalla sen osana laajennetaan aineistopohjaa ja näkökulmia ottaen huomioon tämän päivän olosuhteet sekä muutokset taiteen kentällä ja taiteilijapolitiikassa.

Tässä työpaperissa kuvataan tutkimushankkeen lähtökohdat sekä sen alkuvaiheessa tehdyt valinnat ja rajaukset perusteluineen.

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko, Emmi Lahtinen, Sakarias Sokka, Olli Jakonen & Ari Kurlin Niiniaho 2021. Taiteilijana Suomessa -tutkimus. Lähestymistapojen ja metodologioiden pohdintaa. Cuporen työpapereita 15. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-64-3; ISSN 2343-2284

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM

0503053414 Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »