Taiteilijat odottavat kunnilta arvostusta ja tukea, kunnat taiteilijoilta vetovoimaa – molemmat toivovat lisää yhteistyötä

Taiteilijat odottavat kunnilta arvostusta ja tukea, kunnat taiteilijoilta vetovoimaa – molemmat toivovat lisää yhteistyötä

Ammattitaiteilijoilla ja kunnilla on Taiteen ja kulttuurin barometrin mukaan halua lisätä keskinäistä yhteistyötään. Kuntien tuella ei ole taiteilijoille nykyisellään juuri merkitystä sen vähäisyyden vuoksi. Kuntien välinen eriytyminen ja alueellisen epätasa-arvon kokemukset nousevat myös barometrissä esiin. 

Juuri julkaistuun Taiteen ja kulttuurin barometriin vastasi 1080 ammattitaiteilijaa ja 160 kuntaa. Barometrin perusteella etenkin kaupungeissa taiteen asema nähdään tärkeänä ja sen tekemistä tuetaan, mutta kilpailu rahoituksesta on kovaa. Pienemmissä kunnissa yleisiä taiteen edistämisen esteitä ovat resurssien, osaamisen ja tiedon puute.

Kunnan myöntämällä taloudellisella tuella ei ole suurelle osalle taiteilijoista merkitystä, koska määrärahat ohjataan usein harrastustoimintaan tai taidelaitosten ylläpitoon eikä vapaalla kentällä toimiville ammattitaiteilijoille tai työryhmille.

Taiteilijat toivovat kunnilta ammattinsa arvostamista ja paikallisten toimijoiden näkyvyyden lisäämistä sekä taiteen tekemisen mahdollistavaa rahoitusta. Myös tiloja taiteen tekemiseen ja esittämiseen kaivataan.

Sekä kunnissa että taiteilijoiden keskuudessa on halua laajempaan keskinäiseen yhteistyöhön. Taiteilijoista 67 prosenttia ilmoitti tekevänsä mielellään yhteistyötä kunnan kulttuuritoimen kanssa ja hyödyntävänsä mielellään taiteellista ammattitaitoaan kunnan palveluksessa ja kehittämisessä. Kunnat pyrkivät vaikuttamaan yhteistyöllä positiivisesti etenkin alueen elinvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin.

Kunnissa voidaan nähdä kahdensuuntaista kehitystä: osa niistä aikoo panostaa taide- ja kulttuuritoimintaan ja pyrkii integroimaan taiteilijoiden työtä osaksi toimintaansa ja rakenteitaan, kun taas osa kunnista pelkää resurssien vähentymistä sekä taide- ja kulttuuritoiminnan näivettymistä.

Taiteilijoiden vastauksista nousi esiin kokemus taiteen tekemisen alueellisesta epätasa-arvosta. Liki puolet barometrikyselyyn vastanneista taiteilijoista on harkinnut muuttamista toiselle paikkakunnalle taiteellisen työn tekemisen edellytyksien parantamiseksi.

Sekä kunnat että taiteilijat pitävät Taiteen edistämiskeskuksen aktiivista alueellista toimintaa tärkeänä. Siitä tiedottamista toivotaan tehostettavaksi.

Taiteen ja kulttuurin barometrissä selviteltiin myös koronapandemian vaikutuksia taiteelliseen työskentelyyn. Ne todettiin merkittäviksi, jopa tuhoisiksi. Koronaa koskevista tiedoista uutisoitiin jo helmikuussa 2021.

Tuloksia esitellään 15. huhtikuuta verkossa toteutettavassa Taike & Cupore talks -keskustelutilaisuudessa. Tallenne verkkotilaisuudesta on katsottavissa kahden viikon ajan tämän linkin takaa: https://vimeo.com/event/888673/videos/536260808/

Lue raportti Cuporen verkkosivuilta:

Minna Ruusuvirta, Emmi Lahtinen, Kaija Rensujeff ja Ari Kurlin Niiniaho 2021. Taiteen ja kulttuurin barometri 2020. Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa. Cuporen verkkojulkaisuja 67. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

Lisätiedot

Minna Ruusuvirta, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. +358 50 326 8014

Emmi Lahtinen, tutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. +358 50 556 0414

Kaija Rensujeff, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. +358 295 330 721

Taiteen ja kulttuurin barometri Cuporen verkkosivuilla.

Kuva: raportin kansikuvateema, graafinen suunnittelu Tiina Paju

Minna Ruusuvirta

Erikoistutkija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Minna Ruusuvirta

Emmi Lahtinen

Tutkija FM, Master of Design
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Emmi Lahtinen

Ari Kurlin Niiniaho

Ari Kurlin Niiniaho