Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus

Cuporen tietovihko 1

Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus -tietovihko on tiivistelmä Cuporen julkaisemasta samannimisestä selvityksestä. Selvityksessä ja tietovihkossa tarkastellaan niiden 16 festivaalin vaikuttavuutta, joille opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtionavustusta vuonna 2018.  
 
Tietovihko on Cuporelle uusi tapa ja julkaisumuoto tiivistää laajempaa tutkimusta. 16-sivuinen Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus -tietovihko esittää 1-4-sivuisten tietokorttien tapaan tiiviisti Cuporen hankkeiden keskeisiä tutkimustuloksia, käsitteitä tai suosituksia. Tietovihko sisältää selvityksen pääkohdat höystettynä kuvioilla ja taulukoilla. 
 
TIETOVIHKON SISÄLLYS 
 
Selvityksen tausta ja tarkoitus s. 2 
Selvityksen ja tietovihkon lähtökohdat s. 3 
Valtion festivaaliavustukset vuonna 2018 s. 4 
Avustusta saaneet taide- ja kulttuurifestivaalit vuonna 2018 s. 4 
OKM:n avustusten jakaantuminen maantieteellisesti vuonna 2018 s. 5 
OKM:n avustamien taide- ja kulttuurifestivaalien ajankohta ja kesto 2018 s. 6 
Tapahtumat ja käyntimäärät 2018 s. 6 
Festivaalien kokonaistalous: näkökulmana 2017 s. 7  
OKM:n avustamien festivaalien tavoitteet ja onnistumisen mittarit s. 8 
Festivaalien näkemys tapahtuman sosiaalisista vaikutuksista s. 9 
Taide- ja kulttuurifestivaalit saavutettavuuden näkökulmasta s. 10 
Yleisö festivaalin järjestämisessä s. 11 
Osaamisen ja tietopohjan vahvistuminen s. 11 
Festivaalien näkemys tapahtuman kulttuurisista vaikutuksista s. 12 
Festivaalien näkemys tapahtuman taloudellisista vaikutuksista s. 13 
Tärkeimmät yhteistyökumppanit s. 14 
Festivaalien näkemys kansainvälistymisen vaikutuksista s. 15 
Yhteenveto s. 16 
Suosituksia s. 16 

Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus
Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »