Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 21.2.2024

Taide- ja kulttuurifestivaalien arviointi

  • Hankkeen kesto: 2018 — 2019
  • Julkaisuja : 4

Taide- ja kulttuurifestivaalien arviointi -hankkeessa tarkasteltiin taide- ja kulttuurifestivaalien nykytilaa ja arvioitiin festivaalien kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta. Arvioinnin kohteeksi määriteltiin vuosittain järjestettävät valtakunnalliset ja kansainväliset vakiintuneet taide- ja kulttuurifestivaalit, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta vuonna 2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan valtionavustus on tarkoitettu toimintavolyymiltaan isoille vuosittain järjestettäville valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vaikuttaville sekä vakiintuneille taide- ja kulttuurifestivaaleille, joilla on laaja-alainen kulttuuripoliittinen merkittävyys, merkittävyyttä festivaalialan kehittämisessä ja ympärivuotiset toiminnan resurssit.

Tutkimuksen tavoitteena on tukea valtionavustuksia koskevan päätöksentekoa ja esittää suosituksia taide- ja kulttuurisfestivaaleja kuvaavien seurantamittareiden ja vaikuttavuuden arviointimallien kehittämistyöhön.

Lue Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus -tietovihko, johon on tiivistetty samannimisen selvityksen pääkohdat höystettynä kuvioilla ja taulukoilla.

Taide- ja kulttuurifestivaalien arviointi -hanke on jatkoa vuosina 2014-2016 Cuporessa toteutetulle, laajemmalle kulttuuritapahtuma- ja festivaalitutkimuskokonaisuudelle. Tutustu Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset -tutkimushankkeeseen: https://www.cupore.fi/fi/tutkimus/aikaisemmat-hankkeet/kulttuuritapahtumien-kulttuuripoliittiset-ja-aluetaloudelliset-vaikutukset

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin