Tarja Savolainen

Erikoistutkija, VTT
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tarja Savolainen

Viimeisin projektini Cuporessa oli Sukupuolten tasa-arvo elokuvatuotannossa. Julkisen rahoituksen jakautuminen. Selvitin siinä, millä tavalla suomalaisen elokuvan rahoitus jakautuu naisille ja miehille. Aikaisemmissa Cupore-projekteissani olen arvioinut digitaalisen kulttuurin Digidemo-ohjelmaa ja mediakasvatushankkeita.

Keskeinen osaamiseni liittyy audiovisuaaliseen kulttuuriin ja mediaan sekä sukupuolten tasa-arvoon.  Viime vuosina olen työskennellyt kansainvälisissä hankkeissa:  Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGEn rahoittamassa Women in Media Industries in Europe  -projektissa ja Global Report on the Status of Women in News Media –projektissa.

Julkaisuja seuraavissa teoksissa: Gender Equality and the Media (Routledge 2016), The Palgrave International Handbook on Women and Journalism (Palgrave Mcmillan 2013, 2016). Ks. myös Advancing gender equality in decision-making in media organisations, EIGE 2013.

Olen opettanut mediatutkimusta ja viestintää sekä ohjannut opinnäytteitä eri yliopistoissa sekä osallistunut vaativiin hallinnollisiin tehtäviin.

Olen myös toiminut mm. asiantuntijana Pohjoismaiden ministerineuvoston Sukupuoli mediassa -hankkeessa.

Tarja Savolainen: FINLAND: ´Media takes care of itself´: gender equality, postfeminism and Finnish Media. In: Gender Equality and the Media. A Challenge for Europe. (Eds.) Karen Ross & Claudia Padovani. Routledge Studies in European Communication Research and Education Series, 2016, 162-180.

 

Tarja Savolainen & Henrika Zilliacus-Tikkanen: Finland: Women Journalists, the Unequal Majority. In: The Palgrave International Handbook on Women and Journalism. (Ed.) Carolyn M. Byerly. Palgrave Macmillan: Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, 2013, 51-65. Paperback 2016.

 

Tarja Savolainen & Henrika Zilliacus-Tikkanen: The Gender Divisions and Hierarchies of the Finnish News Organisations. Nordicom Information, no 2, vol 37, 2015. Nordicom: Göteborg University, 19-32.

 

Tarja Savolainen & Henrika Zilliacus-Tikkanen: Finland: Women Journalists, the Unequal Majority. In: The Palgrave International Handbook on Women and Journalism. (Ed.) Carolyn M. Byerly. Palgrave Macmillan: Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, 2013, 51-65.

 

Nordic Europe – Finland, in Global Report on the Status of Women in News Media Organizations. International Women’s Media Foundation, UNESCO: Washington, DC, 2011. (Contribution on The Finnish section.)

 

Tarja Savolainen: Journalistien koulutus ja sukupuoli [The Education of Journalists and Gender]. In Iiris Ruoho & Sinikka Torkkola: Journalismin sukupuoli [The Gender of Journalism]. Vastapaino: Tampere 2010, 147-175.

 

Tarja Savolainen: Geschlehterstrukturen und Kommerzialisierung im skandinavischen Fernsehen. In: Politik auf dem Boulevard? Die Neuordnung der Geschlechter in der Politik der Mediengesellschaft. (Hg.) Margreth Lünenborg. transcript Verlag: Bielefeld 2009, 60-72. [Gender Structures and Commerzialization in Scandinavian Television. In: Politik auf dem Boulevard? (Ed. Margreth Lünenborg). transcript Verlag: Bielefeld 2009.]

 

Tarja Savolainen: Halusin puolustaa naisia. Radikaalifeministi akatemiassa ja naisliikkeessä [I Wanted to Defend Women. Radical Feminist in the Academy and in Women’s Movement]. In Irma K. Halonen – Iiris Ruoho – Tarja Savolainen – Henrika Zilliacus-Tikkanen: Välittämisen tilassa. Feminististä mediatutkimusta synnyttämässä. [In the State of Mediation/Caring. Giving Birth to Feminist Media Studies]. SoPhi 2007: Jyväskylä, 153-168.

 

Tarja Savolainen: Suomalaiset - samanlaisia kuin ruotsalaiset!  - Media ja me. (Eds.) Ritva Levo-Henriksson - Marko Ampuja. Viestinnän julkaisuja 1. Helsingin yliopisto, viestinnän laitos: Helsinki 2000, 285-297. --- [T.Savolainen: The Finns - like The Swedes! In Media and Us. (Eds.) R. Levo-Henriksson – M. Ampuja. The Publications of Communication 1. University of Helsinki, Department of Communication: Helsinki 2000, 285-297.]

 

Tarja Savolainen: Finland. - Vibeke Pedersen med Ulla B. Abrahamson, Kathrine Skretting, Tarja Savolainen: TV-värter, Kommercialisering og Kön i Norden. En komparativ undersögelse med fokus på forholdet mellem public service of reklamekanaler. Institut for Nordisk Filologi, Köbenhavns Universitet 1999, 85-102. --- [T. Savolainen: Finland. In V. Pedersen with U.B.Abrahamson, K.Skretting, T.Savolainen: TV-presenters, Commercialization and Gender in Scandinavia: A Comparative Study Focusing on Public Service vs. Commercial Channels. The Institute of Nordic Philology, The University of Copenhagen, 1999.]

 

Tarja Savolainen: Eva-Lisa Viljanen ja "filmijournalismin" ihanne. Kätilönä kansallinen projekti. Lähikuva 2/1998, 49-59. --- [T.Savolainen: Eva-Lisa Viljanen and the Ideal of  ”Film journalism”. The national project as a midwife. Lähikuva 2/1998, 49-59 (an academic Finnish magazine for audiovisual culture).]

 

Tarja Savolainen: Suuret ja merkittävät versus uhkeat ja verevät. Suomalaisen elokuvan sukupuolistettu historia. Tiedotustutkimus 1/95, 15-25. ---[The Great and Notable versus The Bosomy and Ruddy. The gendered history of Finnish film. Tiedotustutkimus 1/95, 15-25 (the academic Finnish magazine for mass communication and journalism).]

 

Tarja Savolainen: Naiset ja miehet Radio Suomen uutisissa.  In Naiset, miehet ja uutiset. (Ed.) Elina Sana. Yleisradion tasa-arvotoimikunnan julkaisuja. Sarja A:1/1995. Yleisradio Oy, s. 85-121.  1. and 2. edition. --- [T.Savolainen: Women and Men in the News of Radio Finland. In Women, Men and News. (Ed.) E.Sana. The Publications of the Committee of Gender Equality in the Finnish Broadcasting Company Yleisradio, serie A:1/1995. Yleisradio: Helsinki.]

 

Tarja Savolainen: Naiset, uutiset ja feminismit. In Naiset, miehet ja uutiset. (Ed.) Elina Sana. Yleisradion tasa-arvotoimikunnan julkaisuja. Sarja A:1/1995. Yleisradio Oy, pp. 73-84. 1. and 2. edition. --- [T.Savolainen: Women, News and Feminisms. In Women, Men and News. (Ed.) E.Sana. The Publications of the Committee of Gender Equality in the Finnish Broadcasting Company Yleisradio, serie A:1/1995. Yleisradio: Helsinki.]

 

Tarja Savolainen: Kohteena sukupuoli. Katsaus joukkoviestinnän naistutkimukseen. - Ihmiset, mediat ja merkitykset. Helsingin yliopisto. Viestinnän laitos. Julkaisuja 2 B/1/94. Yliopistopaino 1994, 131-155. --- [T. Savolainen: Gender as the Object of Research. A review on the feminist media research. In Humans, Media and Meanings.  Department of Communication, University of Helsinki, Publications  2B/1/94. University Press 1994, 131-155.]

 

Tarja Savolainen: Maistuisiko omena pahantiedonpuusta, oi Eeva? Feministisen tutkimuksen metodologiasta. Tiedotustutkimus 2/94, 31-41.--- [T. Savolainen: Would You  Like to Taste the Apples from the Three of Knowledge of Evil,  Eve Dear? About the feminist methodology. Tiedotustutkimus 2/94.]

 

Tarja Savolainen: Radiotutkimuksen metodologiasta: Miten lähestyä mykkyyttä ja radiotyön rutiineja? - Radiotutkimusta kohti. (Ed.) Taisto Hujanen. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja C 18/1993, 67-80. --- [T.Savolainen: About the Methodology of Radio Research: How to approach the dumbness and the routines of radio work? In Towards Radio Research. (Ed.) Taisto Hujanen. The University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication, Publications C 18/1993, 67-80.]

 

Tarja Savolainen: Vauhdikas, jännittävä, hauska ja syvästi inhimillinen elokuvakertomus esiäitiemme Suomesta. - Suomineito zoomaa. (Eds.) M. Niemi - R. Oittinen - H. Rajalahti - T. Savolainen. KSL: Helsinki 1990, 31-63. ---  [T.Savolainen: A Speedy, Exciting, Humorous and Deeply Human Film  Story from Our Foremothers’ Finland. In Maid Finland Zooms. Feminine Writings on Moving Images. (Eds.) Niemi, Oittinen, Rajalahti, Savolainen. KSL: Helsinki 1990.]

 

Tarja Savolainen ja Marjo Liukkonen: Miehisyys on valtaa - naisellisuus seksuaalisuutta: sukupuoli-ideologiaa joukkotiedotuksessa. - Vastarintaa... - Puheenvuoroja seksistisestä kulttuurista. (Eds.) Mirja Rekola - Birgit Salin. SYL-julkaisu 4/86, 58-66. --- [T.Savolainen – M.Liukkonen: Masculinity  means Power, Femininity means Sexuality: about the gender ideology in mass communication. In Resistance… Thoughts on sexist culture. (Eds.) M. Rekola & B. Salin. The Publications of  the Students’ Unions Association in Finland 4/86, 58-66.]

 

Tarja Savolainen: Nainen on toinen televisiossakin - Ajatuksia ohjelmatarjonnan tasapuolisuudesta. Tiedotustutkimus 3/86, 33-41. --- [T.Savolainen: Woman is the Other in the Television, too. – Thoughts about the balance of programmes. Tiedotustutkimus 3/86, 33-41.]

 

 

Monografiat

 

Advancing gender equality in decision-making in media organisations. European Institute for Gender Equality, 2013. (Contribution on the Finnish section.) http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report

                          

Monitoring European TV. EIGE, European Institute for Gender Equality, unpublished, 2012. (Contribution on the Finnish section.)

 

Tarja Savolainen: DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen verkkojulkaisuja 9/2011. [The assesment of the audiovisual projects supported by governmental DigiDemo programme in 2007-2011. On-line publication of the Finnish Foundation for Cultural Policy Research Cupore 9/2011].

 

Tarja Savolainen: Lapset ja media. Kolmen hankekokonaisuuden arviointi. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen verkkojulkaisuja 7/2011. [Children and Media. The assesment of three media education projects of the Ministry of Education. On-line publication the Finnish Foundation for Cultural Policy Research Cupore 7/2011].

 

Irma. K. Halonen – Iiris Ruoho – Tarja Savolainen – Henrika Zilliacus-Tikkanen: Välittämisen tilassa. Feminististä mediatutkimusta synnyttämässä. [In the State of Mediation/Caring. Giving Birth to Feminist Media Studies]. SoPhi 2007: Jyväskylä.

 

Tarja Savolainen: Valtiotieteellisen tiedekunnan tasa-arvohanke, I osa: nais- ja sukupuolentutkimuksen opetuksen kartoittaminen, lukuvuosi 2006-7. www.hel.fi/valt. [The Project of Equal Opportunities, part I: the mapping of the tuition of gender and women’s studies in 2006-7. Report, the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki 2007.] http://blogs.helsinki.fi/valt-sukupuolentutkimus/files/2012/06/Valt-tasa-arvoraportti2007.pdf

 

Tarja Savolainen: Jäämereltä Cannesiin. Naiset elokuvaohjaajina Suomessa ennen vuotta 1962. Helsingin yliopisto, viestinnän laitos, viestinnän julkaisuja 7, Helsinki 2002. [T.Savolainen: From the Arctic Ocean to Cannes. Women Film Directors in Finland before 1962. University of Helsinki, Department of Communication, Publications of Communication 7, Helsinki 2002.]

 

The Politics of Public Issues. (Eds.) Ullamaija Kivikuru - Tarja Savolainen. Viestinnän julkaisuja 5 / Publications of Communication 5. Department of Communication, University of Helsinki: Helsinki 2001.

 

Vibeke Pedersen med Ulla B. Abrahamson, Kathrine Skretting, Tarja Savolainen: TV-värter, Kommercialisering og Kön i Norden. En komparativ undersögelse med fokus på forholdet mellem public service of reklamekanaler. Institut for Nordisk Filologi, Köbenhavns Universitet 1999. --- [V. Pedersen with U.B. Abrahamson, K.Skretting, T.Savolainen: TV-presenters, Commercialization and Gender in Scandinavia: A Comparative Study Focusing on Public Service vs. Commercial Channels. The Institute of Nordic Philology, The University of Copenhagen, 1999.]

 

Tarja Savolainen: Paikkoja feministisen mediatutkimuksen kartalla. Helsingin yliopisto, viestinnän laitos 1995. (Unpublished.) ---  [T.Savolainen: Positions on the Map of Feminist Media Studies. Licentiate thesis. University of Helsinki, Department of Communication, 1995. Unpublished.]

 

Tarja Savolainen – Henrika Zilliacus-Tikkanen: Women in Finnish Broadcasting. Publications of the Finnish National Commission for UNESCO No 61. Helsinki 1992.

 

Tarja Savolainen: Nainen vaietkoon paikallisradiossa. Sarja D: Naistutkimusraportteja 2/1990. Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvojulkaisuja. --- [T.Savolainen: Let your women keep silence in local radio. Serie D: Women’s Studies Reports 2/1990. The Ministry of Social Affairs, Publications on Gender Equality.]

 

Suomineito zoomaa. Naisellisia kirjoituksia elävästä kuvasta. (Eds.) M.Niemi, R.Oittinen, H.Rajalahti , T.Savolainen. KSL: Helsinki 1990. --- [The Maid Finland Zooms. Feminine writings on moving images. KSL:Helsinki 1990.]

 

M.Luoma, I.Ruoho, T.Savolainen, H.Tuominen , T.Uusitupa: Paikallisradioiden ohjelmisto. - Paikallisradiotutkimus II. Liikenneministeriön julkaisuja 15/89, 19-72. --- [M.Luoma, I. Ruoho, T.Savolainen, H.Tuominen, T.Uusitupa: The Programmes of the Local Radio. In Local Radio Research 2. The Publications of the Ministry of Transport 15/89

Asiantuntija Pohjoismaiden ministerineuvoston Sukupuoli mediassa –hankkeessa, 2016.

Asiantuntija Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGEn  Peer Review on effective approaches in promoting gender equality in the area of Women and the Media -hankkeessa, 2013.

Media & Viestintä / Tiedotustutkimus –lehden toimituskunta 2007-2010.

Nordicom-toimikunnan jäsen 2005-2008.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Ihmiskuva mediassa -jaoston asiantuntijajäsenyys 2002-2003.

Pohjoismaisen Forumin -94 mediaseurannan ja -tutkimuksen johtoryhmän jäsenyys (1994), Tasa-arvoasianneuvottelukunta.

Yleisradion naiskuvatutkimusprojektin johtoryhmän jäsenyys (1994-95).