Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

DigiDemo-ohjelman arviointitutkimus (2011)

  • Julkaisuja : 1

 

Tutkimuksessa selvitettiin DigiDemo-ohjelman vaikuttavuutta. Tuloksiä käytettiin ohjelman ja haun kehittämiseen.

DigiDemo-ohjelma on Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen AVEKin hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ohjelma, jonka tavoitteena on mm. edistää mielekkäiden audiovisuaalisten kulttuurisisältöjen ja -palveluiden kehittämistä ja parantaa alalla toimivien yritysten tuotekehitysmahdollisuuksia. Tukea jaetaan kahdesti vuodessa.

Kyselylomaketutkimus koskee hakijoita, joille on myönnetty DigiDemo-tukea vuosina 2007-10 ja alkuvuodesta 2011.

Tutkimuksen ovat tilanneet AVEK ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin