Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen (2016-2019)

Taiteen ja kulttuurin kärkihankkeen toimeenpanon seuranta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tilasi Cuporelta kärkihankkeen prosessiarvioinnin. Kärkihanke toteutettiin vuosina 2016–2018.

Pääministeri Sipilän hallituksen taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta korostavan kärkihankkeen yksi toimenpide tähtäsi prosenttitaiteen periaatteen laajentamiseen. Prosenttiperiaate tarkoittaa taidehankintojen rahoitusmallia, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Prosenttiperiaatteen laajentamisen tavoitteena oli parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. 

Kärkihankkeella pyrittiin vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen vakiintumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tavoitteena oli luoda nykyisen prosenttiperiaatteen rinnalle uusi(a) toimintapa (tai -tapoja), jo(i)lla voidaan sujuvoittaa taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalvelujen hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Toimenpiteeseen osoitetulla määrärahalla tuettiin yhteensä 14 eri hanketta olemassa olleiden hyvien käytäntöjen tai uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Kärkihankkeessa toteutettiin myös ohjattuja kokeiluja uusien toimintamallien testaamiseksi.

Hankkeen tutkijoina toimivat Olli Jakonen ja Emmi Lahtinen. Jutta Virolainen työskenteli hankkeessa elokuuhun 2017 saakka.

Lisätietoa kärkihankkeesta löytyy OKM:n verkkosivuilta.

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Jutta Virolainen
Jutta Virolainen Projektipäällikkö

Tutkijaprofiili »