Säätiörahoituksen merkitys ja vaikutus suomalaisten kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa (2020–2021)

Cuporessa toteutettiin viiden ruotsinkielisen säätiön toimesta kaksikielinen tutkimushanke säätiörahoituksen merkityksestä kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnalle. Tilaajat olivat Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne sekä Stiftelsen Tre Smeder. Mukaan kutsutut suomenkieliset säätiöt olivat Suomen Kulttuurirahasto, Koneen säätiö, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Alfred Kordelinin säätiö. 

Tutkimushankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa säätiörahoituksen merkityksestä kolmannen sektorin kulttuuri- ja sivistysjärjestöjen toiminnassa. Hanke tuki säätiöiden tarvetta saada lisää tietoa rahoituksen vaikutuksista suhteessa tavoitteisiinsa, sääntöihinsä ja profiileihinsa. Kaksikielisessä hankkeessa pyrittiin tuomaan esille laajempi kuva säätiöiden roolista kulttuuri- ja sivistysalalla. Hankkeen tutkimuskonteksti koski järjestökenttää sekä laajemmin kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kehitystä.

Hankkeen loppuraportti julkaistiin huhtikuussa 2021. Hankkeessa toimivat erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs, tutkijat Vappu Renko ja Emmi Lahtinen.

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »

Webinaari Yhteiset pelisäännöt - Samsplelets regler 21.4.2021