Sukupuolten tasa-arvo elokuvatuotannossa (2016-2017)

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää sukupuolten tasa-arvon toteutumista elokuvatuotannossa.

Tutkimuksessa selvitetään tilastollisesti, millä tavalla elokuvien rahoitus jakautuu sukupuolen mukaan. Mukana tarkastelussa on elokuvien julkinen tuki (SES, TAIKE), Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) myöntämä tuki ja Yleisradion elokuvaostot.

Lisäksi haastattelututkimuksessa kartoitetaan elokuvien rahoitusneuvottelujen kulkua. Esimerkiksi naisohjaajien määrä on edelleen pieni pitkien elokuvien ohjaajien joukossa ja on esitetty, että rahoituksen saaminen olisi naistekijöille vaikeampaa. Tässä tarkoituksessa haastatellaan sekä rahoituspäätösten tekijöitä että elokuvia tekeviä naisia. Tutkimuksen tarkoitus on tuoda esille neuvottelujen mahdolliset ongelmakohdat sukupuolten tasa-arvon kannalta. Lisäksi projekti tuottaa toimenpidesuosituksia sekä esittelee eri maissa toteutettuja toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi elokuvatuotannossa.

Raportti julkaistiin Cuporen verkkosivuilla. Hankkeessa työskenteli erikoistutkija Tarja Savolainen. Hanketta avustivat Eero Koski ja Sirene Karri.

Lisää » Vähemmän »
Tarja Savolainen
Tarja Savolainen Erikoistutkija, VTT

Tutkijaprofiili »