Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu: Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista

Kuntaliitto käynnisti keväällä 2006 pilottihankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruuta sekä vertailutiedon tuottamista.

Tämä raportti kuvaa kuntien kulttuuritoiminnan menoja ja tuloja selvittävän pilottihankkeen taustoja ja toteutusta sekä arvioi hankkeesta saatuja kokemuksia. Raportin tavoitteena on nostaa esille keskeisimpiä luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon tuottamisen vaikeuksia sekä ongelmakohtia.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat