Cupore antoi lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Uutiset   18.5.2022  

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore antoi kirjallisen asiantuntijalausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp). Cuporessa on toteutettu useita tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta käsitteleviä tutkimus- ja kehittämishankkeita vuodesta 2009 alkaen. Lausunnossa nojataan Cuporen aihepiiriä koskeviin tutkimushavaintoihin.

Cupore toteaa lausunnossaan, että hallituksen esityksen tavoitteet ja ehdotetut ratkaisut ovat pääosin perusteltuja. Tekijänoikeusjärjestelmän on tärkeää mukautua toimintaympäristön muutoksiin ja joustaa sisältöjen käyttö- ja jakamistapojen muuttuessa. Hallituksen esitys selkeyttää monilta osin tilanteita, joissa oikeudellinen epävarmuus on lisääntynyt teknologisen kehityksen myötä.

Lausunnossa todetaan myös, että hallituksen esittämät säännökset koskien asianmukaista ja oikeasuhtaista korvausta, kohtuuttoman sopimusehdon sovittelua, tekijän oikeutta saada säännöllisesti selvitys teoksen hyödyntämisestä ja oikeutta peruuttaa oikeuden luovutus perustellusti vahvistavat tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden neuvotteluasemaa suhteessa teosten käyttäjiin ja verkkosisällönjakopalveluihin.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa täältä:

Cuporen lausunto (annettu 11.5.2022)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp) on luettavissa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+43/2022.