Cupore tuotti taustatietoa musiikkioppilaitosten yhteistyön tiivistämiseksi

Uutiset   8.12.2022  

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on selvittänyt kolmen helsinkiläisen musiikkioppilaitoksen, Keski-Helsingin musiikkiopiston, Kallion musiikkikoulun sekä Musiikkikeskus Resonaarin, mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötään. Aloite selvityksen tekemiseksi tuli oppilaitoksilta.

Selvitys tukee musiikkioppilaitosten yhteistä Unelmien musiikkioppilaitos -kehittämistyötä, minkä pyrkimyksenä on lisätä soitonopetuksen yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta ja mahdollistaa kaikkien osallistuminen soitonopetukseen taustasta riippumatta.

 – Musiikkioppilastoskenttä Helsingissä muodostaa kattavan kokonaisuuden, mutta erillään toimivien oppilaitosten toimintaa harvoin mielletään saman kokonaisuuden eri osiksi. Tilanne paranisi Unelmien oppilaitoksen esimerkin myötä, koska jokaiselle oppijalle juuri omannäköinen soittoharrastus olisi helpommin saavutettavissa samassa oppijayhteisössä, toteavat kehittämistyöhankkeen oppilaitosten rehtorit.

Cuporen selvityksessä tarkasteltiin taloudellisia, lainsäädännöllisiä, strategisia ja käytännöllisiä reunaehtoja, jotka vaikuttavat musiikkioppilaitosten toimintaan ja niiden mahdollisuuksiin tiivistää yhteistyötään. Lisäksi esiteltiin vaihtoehtoja oppilaitosten yhteiselle toiminnalle. Selvityksen tavoite on ollut tuottaa puolueetonta tietoa yhdistymisen tausta-aineistoksi.

Tutkimushankkeen kuluessa on käynyt selväksi, että taiteen perusopetuksen alue on laaja ja vaatisi lisää tutkimusta. Se sisältää paljon tärkeitä taidekasvatuksen perustan vahvistamiseen liittyviä kysymyksiä, Cuporen johtaja Marjo Mäenpää sanoo.

Selvityksen tulokset on koottu raporttiin, joka on luettavissa Cuporen verkkosivuilla. Cuporen tekemää selvitystyötä rahoitti Opetushallitus.

Lue raportti:

Kanerva, Anna, Oksanen-Särelä, Katja, Julin, Elina & Mäenpää, Marjo (2022). Kohti unelmien musiikkioppilaitosta. Cuporen työpapereita 21. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

erikoistutkija Anna Kanerva, anna.kanerva@cupore.fi, p. 050-302 1414

tutkija Katja Oksanen-Särelä, katja.oksanen-sarela@cupore.fi, p. 050 505 6414

Unelmien oppilaitos -kehittämistyö

Keski-Helsingin musiikkiopisto, rehtori Petri Aarnio, petri.aarnio@khmusiikki.fi, p. 050 511 2266

Kallion musiikkikoulu, rehtori Kaisa Saarikorpi, kaisa.saarikorpi@kallionmusiikkikoulu.fi, p. 050 350 3755

Musiikkikeskus Resonaari, rehtori Markku Kaikkonen, markku.kaikkonen@resonaari.fi, p. 0400 766 712 

Valokuva: Clark Young, Unsplash

 

Tutkijat