Cuporelta tiivistettyä tietoa festivaalien kulttuurisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta vaikuttavuudesta

Uutiset   27.5.2019  

Cupore lanseeraa uuden tavan kiteyttää laajaa tutkimusta nopeammin omaksuttavaan muotoon. Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus -tietovihko on tiivistelmä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toukokuussa 2019 julkaisemasta samannimisestä selvityksestä.

Selvityksessä ja tietovihkossa tarkastellaan niiden 16 festivaalin vaikuttavuutta, joille opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtionavustusta vuonna 2018. 

Cuporen tekemän tutkimuksen tarkoituksena on ollut kuvata vuonna 2018 OKM:n avustamien taide- ja kulttuurifestivaalien nykytilaa, arvioida näiden festivaalien kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta sekä keskustella ja esittää suosituksia taide- ja kulttuurifestivaaleja kuvaavien seurantamittareiden ja vaikuttavuuden arviointimallien kehittämistyöhön. 

Selvitys ja tietovihko perustuvat Cuporen monivuotiseen tutkimukseen, jonka yleisenä tarkoituksena on kehittää arviointimenetelmiä ja malleja taide- ja kulttuurifestivaaleja kuvaavien seurantamittareiden ja vaikuttavuuden arviointiin. Tutkimuksen tavoitteena on tukea valtionavustuksia koskevaa päätöksentekoa hahmottamalla taide- ja kulttuurifestivaalien nykyistä roolia osana yhteiskuntaa sekä taiteen ja kulttuurin tuotantorakenteita Suomessa. 

Tutustu tietovihkoon:

TAIDE- JA KULTTUURIFESTIVAALIEN VAIKUTTAVUUS (Mervi Luonila, Ari Kurlin, Sari Karttunen & Marjo Mäenpää). Cuporen tietovihko 1. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 2019. 
 
Lue uutinen selvityksen julkaisusta: 6.5.2019 Festivaali on aina ainutlaatuinen, ei koskaan bulkkia https://www.cupore.fi/fi/tietoa/uutiset/festivaali-on-aina-ainutlaatuinen-ei-koskaan-bulkkia

Tutustu selvitykseen: Luonila, Mervi – Kurlin, Ari – Karttunen, Sari – Mäenpää, Marjo 2019. Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraiset valtionavustukset festivaaleille vuonna 2018. Cuporen verkkojulkaisuja 52. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Tutkijat