Luovan työn tekijä tai tuotantoyhtiön edustaja, vastaa audiovisuaalisen alan sopimuksia koskevaan kyselyyn!

Uutiset   31.8.2022  

ihmisiä elokuvakameran ympärillä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kutsuu luovan työn tekijöitä ja audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöiden edustajia vastaamaan audiovisuaalisen alan sopimuksia koskeviin kyselyihin.

Kummallekin vastaajaryhmälle, luovan työn tekijöille ja tuotantoyhtiöiden edustajille, on oma kysely. Kyselyyn vastaaminen vie 20–30 minuuttia ja vastata voi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Pyydämme vastauksia 30.9. mennessä.

Luovan työn tekijä: Kerro mielipiteesi audiovisuaalisen alan sopimusehdoista

Teknologinen kehitys on muuttanut audiovisuaalisten teosten tuotantoa ja alan sopimuksia. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttaa kyselyn, jossa kerätään luovan työn tekijöiden kokemuksia audiovisuaalisella alalla tehdyistä sopimuksista. Kyselyssä keskitytään erityisesti tekijänoikeuksien siirtymistä koskevien ehtojen reiluuteen.

Kysely on suunnattu luovan työn tekijöille, jotka teoksellaan tai työpanoksellaan ovat osallistuneet audiovisuaalisen teoksen, kuten elokuvan, videon tai televisio-ohjelman tuotantoon. Vastauksesi ovat tärkeitä, jotta voimme saada tietoa nykyisten sopimuskäytäntöjen reiluudesta. Tulosten perusteella voidaan tunnistaa tekijänoikeusjärjestelmään liittyviä kehitystarpeita.

Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Toivomme vastaustasi osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/C34724E860CCA28D 

*

Audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiö: Kerro mielipiteesi digitalisaation vaikutuksista av-teosten tuotantovaiheen sopimuksiin

Digitaalisatio ja uudet sisältöjen jakelutavat ovat muuttaneet audiovisuaalisten teosten tuotantoa ja alan sopimusehtoja. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttaa kyselyn, jossa kerätään kokemuksia digitalisaation vaikutuksista elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantovaiheen tekijänoikeudellisiin sopimuksiin.

Kysely on suunnattu audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöille. Vastauksesi ovat tärkeitä, jotta voimme saada tietoa nykyisten sopimuskäytäntöjen toimivuudesta ja reiluudesta. Tulosten perusteella voidaan tunnistaa tekijänoikeusjärjestelmään liittyviä kehitystarpeita.

Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja tulokset raportoidaan siten, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Toivomme vastaustasi osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/EFBBBB94F2F4B6C5 

*

Kyselyt toteutetaan osana Tekijänoikeuskysymykset audiovisuaalisella alalla -hanketta.

Lue lisää hankkeesta Cuporen verkkosivuilta. 

Kuva: iStock

Tutkijat