Oulu2026-hakuprosessiin perspektiiviä kulttuuripolitiikan tutkimuksesta: Cupore arvioi Oulun matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Uutiset   22.2.2019  

Oulu2026-hankeeen vaikuttavuutta seurataan kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksessa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on solminut yhteistyösopimuksen Oulun kaupungin ja Oulu2026-hankkeen kanssa. Tarkoitus on tukea tutkimuksen avulla Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 hakuprosessia ja arvioida hankkeen vaikutuksia.

Tutkimuksessa tarkastellaan kulttuurin ja taiteen roolia Oulun kaupungin kehitystä ohjaavissa strategioissa. Erityisesti tutkitaan sitä, kuinka taide ja kulttuuri voisivat olla vahvemmin kaupungin kehityksessä ja vahvistaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Arviointi on monitieteistä ja tarkastelee vaikutuksia taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista näkökulmista.

”Arviointitutkimus tarkastelee kulttuurin merkitystä ja mahdollisuuksia Oulun kaupunkia ja sen asukkaita vahvistavana ja kehittävänä voimavarana. Kulttuuria ei ymmärretä tutkimuksessa ainoastaan taidetoimintana vaan se kattaa myös alueen identiteetin, perinteet ja elämäntavan”, toteaa Cuporen johtaja Marjo Mäenpää.

Tutkimusyhteistyö on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään vuosiin 2018-2022, jolloin arvioidaan kulttuuripääkaupunkihankkeen suunnittelutyötä, lähtökohtia ja tavoitteita. 

Arviointi alkaa Oulun kulttuuri- ja kaupunkipolitiikan nykytilan kartoituksella, mikä tukee ECoC (European Capital of Culture)-hakemuksen tavoitteiden asettamista ja painopisteiden valintaa. Samalla se hyödyttää Oulun uuden kaupunkistrategian toteuttamista. Se tuottaa tietoa Oulun vahvuuksista, heikkouksista ja lähtökohdista toimia Euroopan kulttuuripääkaupunkina.

”Menestyneissä hakuprosesseissa on ollut yleensä mukana Cuporen kaltainen tutkimusinstituutio, jonka tavoitteena on tuoda esille hankkeen vaikuttavuutta, myös pitkällä aikavälillä. Tätä myös EU:n arviointiraati arvostaa”, sanoo Oulu2026-hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Tutkimusyhteistyön toisessa vaiheessa arvioidaan kulttuuripääkaupunkivuotta sekä tarkastellaan kulttuuriin perustuvan kaupunkikehittämisen vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Toinen vaihe toteutuu vuosina 2022-2027, jos Oulu valitaan vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Tällöin täsmennetään toisen vaiheen tutkimussuunnitelmaa.

Cuporessa syvennytään ensimmäistä kertaa kulttuuripääkaupunkeihin tutkimuskohteena. Tutkimuksessa hyödynnetään monialaisen tutkimusryhmän osaamisalueita ja mm.  Cuporessa kertynyttä vankkaa ja laajaa tietopohjaa alueiden ja kuntien kulttuuripolitiikasta. Tutkimusryhmän vastuullinen tutkija on Mervi Luonila (MuT).

Lisää tietoa

Kuva: Rotuaaripiknik/Oulu2026.

Tutkijat