Taide- ja kulttuurialalla ammatin erityispiirteet, pienet piirit ja harvat ansaintavaihtoehdot altistavat epäasiallisuuksille

Uutiset   14.6.2019  

A drummer with hig heels
Cuporen tuore selvitys nivoo yhteen #metoo-keskustelua sekä aiempia tasa-arvo- ja työhyvinvointitutkimuksia. Tyttöhän soittaa kuin mies! -julkaisu nostaa esiin syrjiviä käytänteitä taide- ja kulttuurialan työskentelykulttuurissa sekä laajemminkin suomalaisessa sukupuoliperinteessä.

Taiteilijalla identiteetti ja työminä kietoutuvat yhteen, joten häirintä vapaa-ajalla koskee myös taiteilijan ammattipuolta. Häirintä työtilanteissa taas menee syvemmin ihon alle kuin ammatissa, jossa persoona ja henkilökohtaiset kokemukset eivät ole työväline. Kutsumusammatissakin on oltava säälliset työolot. Taiteelliset ansiot eivät pätevöitä ketään henkilöstöjohtajaksi tai poikkeusyksilöiksi, joilla olisi oikeus toisten alistamiseen tai erioikeuksia suhteessa muihin.

Häirinnästä kertominen voi rajoittaa työtilaisuuksia, jos suhteet ja maine kärsivät suun avaamisesta. Vahva julkinen taiteen tukeminen on myös tasa-arvoteko, sillä epävakaassa työtilanteessa olevat ovat muita useammin häirinnän kohteina.  

Cuporen selvitys kartoittaa keinoja vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia ja peilaa taide- ja kulttuurialaa muuhun työelämään. Taide- ja kulttuurialalla julkisuus tekee häirintäkokemukset näkyvämmäksi kuin muuten työelämässä. Yksilötason kokemukset koskettavat julkisuuden takia suurempaa yleisöä kuin vain omaa työyhteisöä.

”#metoo-kampanja ja etunenässä elokuva-ala ovat vasta käynnistäneet keskustelun, jota tämä selvitys jatkaa. Kun totutut ja usein tiedostamattomaan sukupuoliperinteeseen pohjaavat ajattelu- ja toimintamallit ensin tehdään näkyviksi, on niiden kyseenalaistaminen ja muuttaminenkin mahdollista. Tutkimustieto kertoo todel­lisuudesta ympärillämme. Se ei välttämättä ole hyvää ja kaunista tai helppoa, mutta vain siten voi syntyä uusia tapoja ajatella ja toimia.” kuvailee erikoistutkija Anna Anttila.

Lue julkaisu:

Anna Anttila 2019. Tyttöhän soittaa kuin mies! Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia? Cuporen verkkojulkaisuja 55. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tyttöhän soittaa kuin mies! Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia? -selvitys on osa Cuporen Asiallista? -tutkimushanketta, jossa tutkittiin sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työoloja kulttuurin ja taiteen toimialalla. Tutkimus on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Kuva: Erriko Boccia/Unsplash

Tutkijat