Tutkimus vahvistaa tietopohjaa taide- ja kulttuurialan moninaisuudesta

Uutiset   10.11.2023  

Vuoden lopulla valmistuvan ensimmäisen moninaisuusraportin aiheena ovat ulkomaalaistaustaiset taiteilijat. Sitä ennen julkaisemme englanninkielisen käännöksen aiemmin ilmestyneestä Moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla -tietokortista.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksessa Cuporessa on tehty tutkimus- ja kehittämistyötä taide- ja kulttuurialan moninaisuutta koskevan tietopohjan vahvistamiseksi. Työtä taustoittamaan julkaisimme vuonna 2021 tietokortin, jossa kartoitettiin Suomessa ja ulkomailla tehtävää moninaisuuden seurantatyötä sekä kuvatiin tiedontuotannon kehittämistarpeita ja edellytyksiä. Tietokortista on nyt saatavilla päivitetty, englanninkielinen versio.

Tämän vuoden lopulla valmistuu ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden tilannetta Suomessa käsittelevä raportti. Raportti laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Jatkossa 1–2 vuoden välein tuotettavat raportit keskittyvät temaattisesti vaihdellen kulttuurin ja taiteen toimialan tasa-arvon, etiikan, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden eri puoliin.

Tietokortti on ladattavissa Cuporen verkkosivuilta PDF-muodossa:

Lahtinen, Emmi, & Karttunen, Sari (2023). Diversity in the field of arts and culture: Development of monitoring data (2nd ed.). Fact Sheet 5. Center for Cultural Policy Research Cupore.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

erikoistutkija Sari Karttunen, sari.karttunen@cupore.fi, puh. 050 327 1414

Lue lisää Moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla -tutkimuksesta Cuporen verkkosivuilta.

Tietokortti Moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla. Seurantatiedon kehittäminen (2021) Cuporen verkkosivuilla.

Kuva: John Schaidler/ Unsplash

Tutkijat