Moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla. Seurantatiedon kehittäminen.

Cuporen tietokortteja 5

Taide- ja kulttuurialan moninaisuutta seurataan säännöllisesti useissa maissa. Lähtökohtana on toiminut tarve tehdä näkyväksi ja tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Seurantaa harjoittavat kulttuuriministeriöt, taideneuvostot ja muut julkista kulttuuripolitiikkaa toteuttavat ja rahoitusta myöntävät tahot sekä alan omat järjestöt. Ne nojaavat tilastoviranomaisten tuottamiin tietoihin ja omaan tiedontuotantoonsa.

Suomessa taide- ja kulttuurialan tilastoja tuotetaan rekisterien ja tiedonkeruiden pohjalta. Tasa-arvon ja moninaisuuden näkökulmia tunnistetaan aineistoissa ja analyyseissä vaihtelevasti ja epäyhtenäisesti. Tässä tietokortissa kuvataan taide- ja kulttuurialan moninaisuuden seurannan ja tiedontuotannon kehittämistarpeita ja edellytyksiä.

Moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla. Seurantatiedon kehittäminen.
Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »