Taidehankkeet arkkitehtuurin alalla -kysely arkkitehtitoimistoille

Uutiset   18.3.2019  

Porvoon Länsirannan taideohjelman suunnittelua vuonna 2014. Kuva Frei Zimmer.

Cupore ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL kaipaavat arkkitehtitoimistoilta tietoa taiteen käytöstä suunnittelu- ja rakennushankkeissa.

Taidehankkeet arkkitehtuurin alalla -kyselyn tavoitteena on selvittää julkisen taiteen hyötyjä, taidehankkeiden käytännön toteutusta suunnittelu- ja rakennushankkeissa sekä taiteen talousvaikutuksia arkkitehtuurisuunnittelun kannalta.

Vastaa kyselyyn: https://my.surveypal.com/Taidehankkeet-arkkitehtuurin-alalla-2019

Kyselyyn voi vastata 31.3. asti. Kysely on suunnattu arkkitehtiosakkaille tai päässuunnittelijoille. Vastaaminen vie 3-5 minuuttia. Kyselysivulle on koottu myös ajankohtaista tietoa taiteen ja rakentamisen yhdistämisestä.

Kyselyn taustalla tietopula taidehankkeista ja taiteen talousvaikutuksista

Kysely tehdään, koska aiemmissa selvityksissä etenkin yksityiset tilaajat kokivat tarvitsevansa taidehankkeista lisää tietoa.

Monet arkkitehtuurikohteet osoittavat, että taide yhdistettynä hyvään suunnitteluun parantaa elinympäristöä uudisrakennusten ja peruskorjausten yhteydessä. Kunnissa ja alueilla luova suunnittelu ja taide on tunnistettu kilpailueduksi ja vetovoimatekijäksi.

Luovan suunnittelun ja taiteen tarkempia talousvaikutuksia suunnittelussa ja rakentamisessa ei kuitenkaan tunneta vielä hyvin. Yleinen käsitys rakennusalalla on, että taide on kallis investointi.

Skanskan kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen muotoili Miten tuoda taidetta osaksi rakennettua ympäristöä?  -blogikirjoituksessaan vuonna 2017 asian näin:

”Useimmat kiinteistöjen omistajat ja rakennusalan ammattilaisetkin pitävät tavallista laajempaa insinöörisuunnittelua sekä laadukasta arkkitehtuuria ja taidetta sisältävää rakentamista tavanomaista rakentamista kalliimpana. Korkeampia kustannuksia pidetäänkin usein suurimpana esteenä sille, että luovaa suunnittelua käytettäisiin enemmän – erityisesti julkisen sektorin hankkeissa, joissa tarjouskilpailuissa painottuu voimakkaasti halvin hinta ja laatunäkökulmat jäävät helposti vähemmälle huomiolle.”

Kyselyn toteuttavat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore sekä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL. Kysely on osa Cuporen Taide käyttöön: Taidehankinnan vaikutusten arviointi rakentamisalalla -tutkimusta.

https://www.taidekayttoon.fi/

#taidekäyttöön

Kuvassa Porvoon Länsirannan taideohjelman suunnittelua vuonna 2014. Kuva Frei Zimmer.

Cupore - Taide käyttöön: Kuinka mitata taiteen vaikutuksia rakentamisessa? ESR-hanke Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen.

Tutkijat