Taidemuseoilla on laaja mahdollisuus suunnata itse oman toimintansa painopisteitä

Uutiset   23.4.2024  

Taidemuseoilla on paljon keinoja ja potentiaalia kehittää toimintaansa entistä vaikuttavammaksi kunnissa ja alueilla, selviää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuoreesta raportista.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tutki alueellisten taidemuseoiden toimintaa osana opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kehittämistehtävää. Taidemuseoiden toimintaan kohdistuu monenlaisia velvollisuuksia ja odotuksia. Tästä huolimatta taidemuseot voivat suunnata oman toimintansa painopisteitä ja vaikuttaa aktiivisesti siihen, millaiseksi niiden profiili ja rooli oman alueensa ja toimialansa kehittäjinä muodostuu.

Suurin osa taidemuseoista on valtionosuuden piirissä ja siten osa koko maan kattavaa taide- ja kulttuurilaitosjärjestelmää. Alueellisten taidemuseoiden toimintaa tarkasteltaessa ilmeni, että uusien toimintamallien kehittäminen osana vakiintuneita rakenteita luo pohjaa kestävälle toiminnalle. Esimerkkejä ovat esimerkiksi Kemin taidemuseon tiloissaan avaama taidelainaamo, Kuopion taidemuseon avaamat taidelainaamo ja galleriatila sekä Porin taidemuseon käynnistämä paikkasidonnaisten tilausteosten tuotanto-ohjelma.

Taidemuseot voivat tukea toisiaan toimintansa ja hyvien toimintamallien kehittämisessä, mutta tämä edellyttää rakenteita tiedon jakamiselle. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakenteita kehittämällä olisi mahdollista vahvistaa museopoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja julkisen taiteen edistämistä sekä museopoliittisesta ohjelmasta viestintää. Kansallisella tasolla Kansallisgallerialla on lakisääteinen vastuu osallistua taidemuseoalan asiantuntijana museoalan kehittämiseen sekä vahvistaa kuvataiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

”Taidemuseot ovat keskeinen osa visuaalisten taiteiden toimialaa. Hankkeessa toteutettujen toimintamallien kehittämisessä saatiin hyviä kokemuksia taidemuseoiden ja alueellisten taiteilijaseurojen yhteistyöstä”, kertoo erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs.

Tutkimus vahvistaa näkemystä siitä, että taidemuseoiden merkitys oman alueen taideyhteisölle on suuri. Taidemuseoiden toiminta voi parhaimmillaan edistää visuaalisten taiteiden toimialan elinvoimaa ja kehittymistä koko alueellaan. Samaan aikaan muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden tulisi ymmärtää taidemuseoiden toiminnan merkitys ja huomattava potentiaali elinvoiman edistäjinä.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2022–2024 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kehittämistehtävää nimeltä Alueellinen taidemuseotehtävä osana kuntien kulttuuritoimintaa (TAMU). Kehittämistehtävässä keskityttiin etenkin taidemuseoiden vuorovaikutukseen ammattitaiteilijoiden kanssa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kemin taidemuseon, Kuopion taidemuseon ja Porin taidemuseon kanssa.

Raportti on luettavissa Cuporen verkkosivuilla PDF-muodossa:

Hirvi-Ijäs, Maria, Renko, Vappu & Sokka, Sakarias (2024). Taidemuseot alueensa ja toimialansa kehittäjinä. Cuporen verkkojulkaisuja 80. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Lisätietoja:

erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, puh. 050 463 5575

tutkija Vappu Renko, vappu.renko@cupore.fi, puh. 050 566 0360

Tutkijat