Tapaustutkimus Pro Artibus -säätiöstä valottaa visuaalisen taiteen toimintaympäristöä Suomessa

Uutiset   9.3.2022  

vaaleita, keltaisua ja mustia raitoja

Visuaalisten taiteiden aloilla toimivan Pro Artibus -säätiön monipuolinen toiminta tarjoaa laajan kuvan niistä toimintamuodoista, joita organisaatiot toteuttavat nykytaiteen toimialalla. Tämä selviää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toteuttamasta selvityksestä, jossa tarkasteltiin säätiön toimintaa systeemisestä näkökulmasta.

Visuaalisten taiteiden alojen toimijoita ja toimintoja ei ole Suomessa laajasti kartoitettu, toisin kuin esimerkiksi elokuvan ja musiikin toimialoilla on tehty. Cuporessa testattiin systeemistä näkökulmaa visuaalisen taiteen toimintaympäristön kartoittamiseen. Työpaperina julkaistussa selvityksessä Pro Artibus -säätiötä tarkastellaan esimerkkitapauksena, jonka kautta pyritään hahmottamaan osaa nykytaiteen ekosysteemistä visuaalisten taiteiden aloilla Suomessa.

Cuporen tutkimuskohteena ollut Pro Artibus on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio. Vuosien varrella Pro Artibus on verkottunut laajasti, ja se toteuttaa monipuolisia toimintamuotoja laajalla maantieteellisellä alueella. Sen toiminnan kolme keskeistä painopistettä – kokoelma, taiteellisen toiminnan tuki ja välitys – kuvaavat systeemisestä näkökulmasta keskeisiä toimintamuotoja. Näitä toimintamuotoja organisaatiot toteuttavat ylipäänsäkin nykytaiteen toimialalla.

Työpaperi tarjoaa erilaisia näkökulmia ja suuntaviivoja systeemisen näkökulman hyödyntämiseen tulevissa tutkimuksissa. Työpaperi pohjautuu arviointityöhön, jonka Cupore toteutti Pro Artibuksen strategiasta ja toiminnasta vuonna 2021

Lue työpaperi Cuporen verkkosivuilla:

Hirvi-Ijäs, Maria & Renko, Vappu (2022). Nykytaiteen ekosysteemeissä. Tapaustutkimus: Pro Artibus. Cuporen työpapereita 16. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Työpaperi on luettavissa myös ruotsiksi täällä.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi, 050 463 5575

Tutkija Vappu Renko, vappu.renko@cupore.fi, 050 566 0360

Lue lisää tutkimushankkeesta Pro Artibus -säätiö Suomen nykytaidekentällä.

Valokuva: Pawel Czerwinski/ Unsplash

Tutkijat