Tietokortti: Luovien alojen tukipolitiikan kehittämisessä yhteistyö on valttia

Uutiset   12.12.2023  

Cuporen uudessa tietokortissa keskitytään luovien alojen tukipolitiikkaan. Tietokorttiin on koottu sekä viimeaikaista tutkimustietoa että suosituksia luovien alojen tukemisesta Suomessa. 

Luovien alojen tukeminen jakautuu hallinnollisesti useamman ministeriön, viraston ja asiantuntijaorganisaation sekä aluehallinnon vastuulle. Eri tahoilla ei ole yhdenmukaista tietoa luovilla ja kulttuurialoilla työskentelyn olosuhteista ja edellytyksistä.

Tietokortissa todetaan, että luovat alat voidaan nähdä ilmiöpohjaisena kokonaisuutena. Siinä luovia aloja koskevaa politiikkaa toteutettaisiin koordinoidusti ja hallinnonalarajat ylittäen. Ilmiöpohjainen lähestymistapa voi parantaa esimerkiksi luovien alojen rahoitusprosesseja, tehostaen resurssien käyttöä ilman lisärahoitusta.

Kulttuuriministeri Sari Multala on käynnistänyt kulttuuripoliittisen selontekotyön pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Ensi vuonna valmistellaan myös poikkihallinnollinen luovien alojen kasvustrategia. Kummassakin on mahdollisuus ottaa huomioon luovien alojen ilmiöpohjaisen ohjauksen ja budjetoinnin rooli ratkaisuna monimutkaisiin, hallinnonalojen rajat ylittäviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

”Luovien alojen tukemisessa pitäisi kyetä sovittamaan yhteen kulttuuri ja -elinkeinopolitiikan tavoitteita sekä keinoja”, erikoistutkija Olli Jakonen sanoo.

“Eri hallinnonalojen tavoitteiden sovittaminen toisiinsa ei aina ole helppoa, ja sen edellyttämät yhteistyömuodot näyttävät olevan tietyin osin vasta kehitteillä”, erikoistutkija Sakarias Sokka puolestaan jatkaa.

Luovien alojen tukipolitiikkaa käsittelevä tietokortti on osa Cuporen jatkuvaa valtion kulttuurirahoituksen kartoitustyötä. Ensi vuoden alussa julkaisemme kaksi katsausta, jotka käsittelevät yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluja tarjoavan Business Finlandin myöntämää rahoitusta kulttuuritoimijoille.

Tietokortti on luettavissa Cuporen verkkosivuilla:

Jakonen, Olli & Sokka, Sakarias (2023). Hallintosiiloista kumppanuuksiin. Tietokortti 13. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tutustu valtion kulttuurirahoitusta käsittelevään tutkimukseen Cuporen verkkosivuilla.

Tutkijat