Valtion rahoitus kulttuurille Suomessa

Cuporessa on keväällä 2020 aloitettu tutkimushanke, jossa kerätään tietoa valtion kulttuurille allokoimasta rahoituksesta.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa taiteen ja kulttuurin rahoitustietoa läpinäkyvästi ja helposti saataville sekä luoda metodologiaa ja tietopohjaa julkisen kulttuurirahoituksen pitkittäisseurannan kehittämiseksi.

Tarkastelukehyksenä sovelletaan EU:n tilastoviranomaisen EuroStatin ESSNet-loppuraportin (2012) kulttuurin toimialoja (domains). Kehyksen puitteissa tunnistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Taiteen edistämiskeskuksen toimi- ja taiteenalaluokittelut. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan myös muiden hallinnonalojen tapoja ymmärtää, nimetä ja rahoittaa kulttuuritoimintoja.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2020 aikana tarkastellaan valtion kulttuurirahoitusta vuoden 2019 tilinpäätöstiedoin. Tarkentavina aineistoina käytetään muita kulttuurin tuesta kertovia dokumentteja, kuten virastojen ja muiden asiantuntijatahojen avustuslistauksia. Tutkimushanketta jatketaan vuoden 2021 aikana tutkijoiden ja tutkimuksen ohjausryhmän keskenään sopimilla tavoilla.

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM (toimivapaalla elokuun 2022 alkuun asti)

Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Projektitutkija

Tutkijaprofiili »