Uusi työpaperi: Cupore arvioi PMN:n Kulttuuri- ja taideohjelmaa

Uutiset   24.10.2017  

Cuporen uudessa työpaperissa kuvataan asiantuntijatyönä kehitettyä rahoitusinstrumentin arviointimallia. Työpaperi pohjautuu Cuporen tekemään arviointiin, jonka kohteena oli Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama Kulttuuri- ja taideohjelma.

Julkaisussa kuvataan arviointiprosessin etenemistä ja laadullisten indikaattoreiden muodostamista osana prosessia. Työpaperissa pohditaan vaikuttavuuden arvioinnin problematiikkaa, ja se toimii esimerkkitapauksena vaikuttavuuden arvioinnista kulttuuripolitiikan kentällä.

Työpaperi on osa Cuporessa tehtävää vaikuttavuuden arvioinnin tietopohjan ja menetelmien kehittämistyötä. Julkaisu on ruotsinkielinen ja se on ladattavissa ja luettavissa Cuporen verkkosivuilla.

Maria Hirvi-Ijäs 2017. Att utvärdera effekter av kulturpolitiken. En fallstudie om Nordiska ministerrådets stödprogram för kultur och konst. Cupores arbetspapper 6. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Lue lisää Vaikuttavuus ja sen arviointi taiteen ja kulttuurin kentällä -hankkeesta.