Vaikuttavuus ja sen arviointi taiteen ja kulttuurin kentällä

Vaikuttavuuden ja sen arvioinnin merkitys ovat kasvaneet julkisella sektorilla ja yhteiskunnassa, samoin taide- ja kulttuuripolitiikassa. Myös Cuporessa on vuosien varrella toteutettu useita vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointeja. Vuoden 2015 aikana Cuporessa käynnistettiin kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden arvioinnin tietopohjan ja menetelmien kehittämistyö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

Kehittämistyön puitteissa Cupore tilasi VTT Pekka Kettuselta katsauksen ja asiantuntija-arvion vaikuttavuuden arvioimisesta kulttuuripolitiikassa. Katsaus julkaistiin Cuporen Työpapereita-julkaisusarjassa kesäkuussa 2016.

Lisäksi Cuporessa on koottu yhteen kokemuksia ja tietoja säätiön toteuttamista vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinneista. Tutkija Olli Jakosen tekemä selvitys julkaistiin Cuporen Työpapereita -julkaisusarjassa joulukuussa 2016.

Syksyllä 2019 julkaistaan tietokortti kulttuuripolitiikan vaikuttavuudesta. Kortissa käsitellään vaikuttavuuden käsitettä ja ideologiaa sekä pohditaan kuinka kulttuuripolitiikan vaikuttavuutta ja sen arviointia voisi edistää.

Lisää » Vähemmän »
Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Olli Jakosen Mitä hyötyä on kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden seurannasta? -kirjoitus Cuporen blogissa: https://www.cupore.fi/fi/tietoa/blogi/mitae-hyoetyae-on-kulttuuripolitiikan-vaikuttavuuden-seurannasta