Vaikuttavuus ja sen arviointi taiteen ja kulttuurin kentällä

Vaikuttavuuden ja sen arvioinnin merkitys ovat kasvaneet yhteiskunnassa, samoin kulttuuripolitiikassa. Myös Cuporessa on vuosien varrella toteutettu useita vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointeja. Vuoden 2015 aikana Cuporessa käynnistettiin kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden arvioinnin tietopohjan ja menetelmien kehittämistyö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Kehittämistyön puitteissa Cupore tilasi VTT Pekka Kettuselta katsauksen ja asiantuntija-arvion vaikuttavuuden arvioimisesta kulttuuripolitiikassa. Katsaus julkaistiin Cuporen Työpapereita-julkaisusarjassa kesäkuussa 2016.

Lisäksi Cuporessa on koottu yhteen kokemuksia ja tietoja säätiön toteuttamista vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinneista. Tutkija Olli Jakosen tekemä selvitys julkaistiin Cuporen Työpapereita -julkaisusarjassa joulukuussa 2016.

Lisää » Vähemmän »
Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM

+358 50 305 3414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Jutta Virolainen
Jutta Virolainen Projektipäällikkö

Tutkijaprofiili »

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Olli Jakosen Mitä hyötyä on kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden seurannasta? -kirjoitus Cuporen blogissa: https://www.cupore.fi/fi/tietoa/blogi/mitae-hyoetyae-on-kulttuuripolitiikan-vaikuttavuuden-seurannasta